Упражнение: Строеж на думите. Производни и непроизводни думи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас "Строеж на думите. Производни и непроизводни думи" ще си припомните кои думи са сродни и какво ги обединява в сродство.. Ще упражните и затвърдите знанията си за частите на думата- корен, представка и наставка, както и мястото им в тях. Ще усъвършенствате  уменията си за  определяне на непроизводните думи и образуване на производни чрез представки и наставки. Така ще се уверите, че строежът на думите е лесен и интересен. Упражнението ще ви помогне за правилната употреба на тези думи. Образуването им е като игра! Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Коренът на думите е общата им част, която ги обединява в сродство, затова се наричат сродни думи.
5т. 2. Представката стои пред корена, а наставката след корена на думата.
5т. 3. Отбележете реда, в който са изброени само части на думата.
5т. 4. В кои редове са посочени представки?
5т. 5. В кой ред НЕ са пасачени наставки?
6т. 6. Непроизводни са думите, които имат само корен.
6т. 7. Производните думи могат да се образуват от непроизводните  с помощта на:
6т. 8. Кой е корена на думата ПРОСТУДЕН?
6т. 9. Свържете представките и корена, за да образувате производни думи.
6т. 10. Свържете корена и наставката.
6т. 11. В кой ред думите са образувани и с представки и с наставки?
6т. 12. В кои редове думите са производни?
11т. 13. От коя непроизводна дума се е образувала производната дума ЗАЛОВЕН?
11т. 14. Помислете коя дума къде ще отиде ги и напишете  в редовете правилно.
  • подмладенмлад
11т. 15. Попълнете липсващата наставка и представка на думите в изречението:

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!