logo

Тест: Минало свършено и минало несвършено време на глагола

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Действия в миналото могат да се изразяват с различни минали времена на глагола.
2
Глаголите в минало свършено време означават действие в минал момент, което е завършило и най-лесно можем да го определим като използваме помощната дума:
3
Глаголите в минало несвършено време означават действеие в минал момент, но незавършен спрямо момента на говоренето и най-лесно мжем да ги определим в помощните думи:
4
Глаголите в минало несвършено време от 2л. и 3л. ед. число завършват на ,,ше".
5
В изречението ,,Том живееше на третия етаж." глаголът е в:
6
Свържете формите на глаголите от минало несвършено време с местоимението, за което се отнасят.
7
Свържете формите за минало свършено време на глаголите със съответните за минало несвършено време.
8
В кой ред са посочени само глаголи в минало несвършено време?
9
В кое изречение глаголът НЕ е в минало несвършено време?
10
В кое изречение е употребен глагол в 3л. ед. число, минало несвършено време?
11
Коя форма на глагола ,,мечтая" е в минало свършено време?
12
Свържете формите на глаголите от различни времена с техните характеристики.
13
Запишете глаголите ,,цъфнаха" и ,,цъфтяха" на правилните места.
14
Запишете само глаголите, които са в минало несвършено време, в реда, в който са зададени.
  • забуча, духаше, грееше, свършиха, духна, грейна, слизахме
15
Напишете кои са съответните глаголи в минало свършено време на дадените в минало несвършено време.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Минало свършено и минало несвършено време на глагола" ще затвърдите познанията си за времената на глаголите и как ги използваме в речта си. Ще усъвършенствате уменията си да прилагате уместно формите за минало свършено и минало несвършено време на глагола. Тестът ще ви помогне да разбирате и откривате по- лесно глаголите в минало свършено и несвършено време. Ще тествате знанията си правилата за писане и изговаряне на глаголите в различните им форми за лице, число и време. Направете теста и ще бъдете с висока грамотност по български език. Ученето е забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се