logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Сказуемото в изречението се изразява чрез глагол /действие/.
2
Подлогът в изречението се открива с въпрос "Кой го прави?"
3
  Кое е сказуемото в изречението:
  • В ранното пролетно утро пееше птиче.
4
Изречение, което съдържа само едно сказуемо се нарича просто изречение.
5
Кои твърдения са верни?
6
В изречението има две сказуеми и затова е просто:
  • Дядо се сепна и сънено проговори.
7
Отбележете простите изречения.
8
Ако посочените думи са използвани в отделни изречения, с кои от тях може да се определи дали изречението е просто.
9
Свържете към кое просто изречение, кое сказуемо се отнася.
10
Колко прости изречения има в текста?
  • Софи е моя приятелка от Франция. През лятото бяхме заедно в България. Разгледахме София. Показах й Витоша. Посетихме Историческия музей. Разходихме се по Каньона на водопадите в Родопите. Почивахме на курорта Албена.
  • Софи не спря да снима и да повтаря:
  • -България е фантастична земя!
11
В кой ред изречението не  е просто?
12
В кой ред думите НЕ са сказуеми?
13
Довършете твърдението като попълните пропуснатата дума.
14
Подредете думите в изречение, започвайки със сказуемото.
  • година, завършихме, учебната, успешно
15
Попълнете пропуснатите знаци, за да отделите изреченията. Напишете под текста какъв е видът според състава на изреченията, които  получихте.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас "Просто изречение"  ще си припомните как да откривате простите изречения.  Ще  упражните и затвърдите уменията си да ги определяте чрез броя на сказуемите в тях. Тестът ще ви помогне да ги изполвате в текстове и речта си. С него ще приложите цялостно знанията си за простото изречение. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (19)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се