logo

Тест: Запетаи в сложното изречение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Запетайката е знак, който служи за отделяне на две или повече прости изречения в състава на сложното.
2
Поставяме винаги запетая пред думите за връзка на простите изречения в сложното, с изключение на случай пред думата "И".
3
Пред коя от думите за връзка НЕ се поставя запетая?
4
В кои редове двете прости изречения могат да се свържат с думата ,,И", за да се образува сложно изречение?
5
Важно е още едно простичко правило:
  • КОГАТО ПРОСТИТЕ ИЗРЕЧЕНИЯ В СЪСТАВА НА СЛОЖНОТО СА ПОВЕЧЕ ОТ ДВЕ  И СЕ СВЪРЗВАТ С ДУМАТА ,,И" ПРЕД ВТОРОТО И ВСЯКО СЛЕДВАЩО СЕ ПОСТАВЯ ЗАПЕТАЙКА.
  • Например: Заваля силно и задуха, и настана буря.
  • Тогава, правилно ли са поставени запетайки в изречението:
  • Бедното дете стояло в гората и чакало дълго, и плакало горчиво.
   
6
В кои редове са пропуснати запетаи?
7
Къде трябва да се постави запетая в изречението:
  • Намерих тетрадката която търсих.
8
Какво е необходимо да се постави между двете прости изречения, за да се образува сложно?
  • Не поливай цветята! Полях ги аз.
9
Свържете думата за връзка с изречението, към което се отнася.
10
В кое изречение запетаята е поставена НЕПРАВИЛНО?
11
Съединете частите на сложното изречение.
12
В кой ред има излишна дума?
13
Напишете в полето за отговор изречението, като  поставите пропуснатия знак в него:
  • Понякога медузата изяжда малки рибки ако ги улови с пипалцата си.
14
Напишете пропуснатата дума за връзка в изречението. Не забравяйте знака!
15
  Използвайте думите за връзка, за да ги попълните на подходящите места в текста. Не забравяйте запетайките, където е необходимо!
  • за да, ако, и, знак запетая

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас "Запетаи в сложното изречение" ще си припомните начина за образуване на сложно изречение. С него  ще упражните и затвърдите знанията си за мястото на запетайките в сложното изречение. Ще придобиете умения за свързване и отделяне на простите изречения в състава на сложното чрез запетайки. Тестът ще ви помогне за правилната употреба на думите за свързване, както и това, че пред тях се поставя запетайка. Ще се уверите при коя от думите за връзка не се поставя този знак. С този тест ще приложите цялостно знанията си за сложното изречение. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се