Упражнение: Употреба и правопис на наречия


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Употреба и правопис на наречия" ще затвърдите познанията си за наречията и как се използват в писмената и устна реч.. Ще усъвършенствате уменията си  да ги пишете слято с предлозите и частицата за отрицание. Ще тествате знанията си за правопис на наречията с двойно -НН и едно -Н. Ще се упражните с употребата на антоними. Направете упражнението и ще бъдете с висока грамотност по български език. Ученето  е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. От наречията могат да се образуват други наречия чрез прибавяне на преедлози като представки.
5т. 2. Всички наречия образувани с предлози и частицата ,,НЕ" се пишат слято.
5т. 3. Кои предлози могат да се ползват като представки на наречието ,,скоро", за да се образуват нови наречия от него?
5т. 4. В кой ред наречията НЕ са написани правилно?
5т. 5. В кое изречение е допусната грешка в изписването на наречието?
6т. 6. Свържете наречията с предлозите и образувайте нови наречия.
6т. 7. Отбележете верните твърдения.
6т. 8. Наречието ,,непрестанно" е написано грешно, защото се пише с едно ,,н".
6т. 9. В кои редове наречията са написани правилно?
6т. 10. Някои наречия имат противоположни по значения такива.
6т. 11. Свържете противоположните по значение наречия.
6т. 12. В кой ред НЕ са написани антоними?
11т. 13. Напишете антоним на наречието в изречението.
11т. 14. В изречението е допусната грешка. Поправете наречието, като го напишете правилно в полето.
  • Смяната на деня и нощта се дължи на постояното движение на Земята около оста си.
11т. 15. Поправете допуснатите грешки, като напишете наречията правилно.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!