logo

Тест: Употреба на глаголните времена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изучените глаголни времена са:
  • сегашно време
  • минало свършено време
  • минало несвършено време
  • бъдеще време
2
Глаголите в изречението ,, Сутринта, когато слънцето грееше, децата излезнаха навън, сега играят и ще рисуват." са четири и са от всички изучени глаголни времена.
3
Формата на глагола мисля за 2л., ед. число, сегашно време е:
4
В изречението ,, Лили поливаше цветята." глаголът е в:
5
Отбележете глагола в минало свършено време.
6
Глаголът ,, ще работиш" е в бъдеще време.
7
Свържете глаголите с времето, в което са.
8
Четеме книги сред природата.
  • Вярно ли е написан глаголът в изречението?
9
Каква е формата на глагола ,, учех" в 3л., ед. число?
10
В кои редове глаголът е в минало несвършено време?
11
Подредете глаголите ще летим, готви, събудиха, приготвяхте в следната подредба:
  • сегашно време
  • минало свършено време
  • минало несвършено време
  • бъдеще време
12
В кои редове глаголите са в минало свършено време?
13
Разпределете глаголите ще носим, носихме, носехме, носим според времето.
14
Запишете глагола ,,чета" във 2л., ед. число, минало несвършено време.
15
Извадете глаголите от текста.
  • Последният звънец удари. Идва време за игра. Ще  запомним всичко важно, което ни даваха уроците и упражненията.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Употреба на глаголните времена" ще затвърдите познанията си за времената на глаголите и как ги използваме в речта си. Ще усъвършенствате уменията си да прилагате уместно формите за сегашно, минало свършено, минало несвършено и бъдеще време на глагола. Ще тествате знанията си правилата за писане и изговаряне на глаголите в различните им форми за лице, число и време. Направете теста и ще бъдете с висока грамотност по български език. Ученето е забавно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се