Упражнение: Употреба на глаголните времена


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас ,,Употреба на глаголните времена" ще затвърдите познанията си за времената на глаголите и как ги използваме в речта си. Ще усъвършенствате уменията си да прилагате уместно формите за сегашно, минало свършено, минало несвършено и бъдеще време на глагола. Ще тествате знанията си правилата за писане и изговаряне на глаголите в различните им форми за лице, число и време. Направете упражнението и ще бъдете с висока грамотност по български език. Ученето е забавно!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Изучените глаголни времена са:
  • сегашно време
  • минало свършено време
  • минало несвършено време
  • бъдеще време
5т. 2. Глаголите в изречението ,, Сутринта, когато слънцето грееше, децата излезнаха навън, сега играят и ще рисуват." са четири и са от всички изучени глаголни времена.
5т. 3. Формата на глагола мисля за 2л., ед. число, сегашно време е:
5т. 4. В изречението ,, Лили поливаше цветята." глаголът е в:
5т. 5. Отбележете глагола в минало свършено време.
6т. 6. Глаголът ,, ще работиш" е в бъдеще време.
6т. 7. Свържете глаголите с времето, в което са.
6т. 8. Четеме книги сред природата.
  • Вярно ли е написан глаголът в изречението?
6т. 9. Каква е формата на глагола ,, учех" в 3л., ед. число?
6т. 10. В кои редове глаголът е в минало несвършено време?
6т. 11. Подредете глаголите ще летим, готви, събудиха, приготвяхте в следната подредба:
  • сегашно време
  • минало свършено време
  • минало несвършено време
  • бъдеще време
6т. 12. В кои редове глаголите са в минало свършено време?
11т. 13. Разпределете глаголите ще носим, носихме, носехме, носим според времето.
11т. 14. Запишете глагола ,,чета" във 2л., ед. число, минало несвършено време.
11т. 15. Извадете глаголите от текста.
  • Последният звънец удари. Идва време за игра. Ще  запомним всичко важно, което ни даваха уроците и упражненията.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!