Упражнение: Сложни думи


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по български език за българи в чужбина за 4. клас "Сложни думи" ще си припомните как от корена на две думи може да се образува нова дума. Ще упражните и затвърдите знанията си за това кои думи са сложни и как се образуват. Ще придобиете умения за свързване на две думи чрез слято или полуслято свързване за образуване на сложна. Упражнението ще ви помогне за правилната употреба на тези думи. Ще се уверите, че сложните по състав думи не са никак сложни за образуване и използване. . Учете и се забавлявайте!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Сложни думи са такива думи, които трудно се разбират.
5т. 2. Сложните думи се образуват от два корена на различни думи, които могат да бъдат свързани чрез:
5т. 3. В кой ред сложната дума е образувана без съединителна чертица и без съединителна гласна / слято/?
5т. 4. В кои редове сложните думи са образувани със съединителна гласна?
5т. 5. На кой ред има сложна дума?
6т. 6. В кой ред сложната дума е написана неправилно?
6т. 7. Думата ,,киноартист" е свързана:
6т. 8. Свържете сложните думи с връзките, които са използвани в тях.
6т. 9. Колко сложни думи има в изречението:
  • На Черноморското крайбрежие почиват и чуждестранни туристи.
6т. 10. Кои думи са сложни в твърдението:   Срещуположните страни на правоъгълника са равни.
6т. 11. Подредете думите гроздобер, българо- английски, радиоапарат, синегушка в реда който е даден:
  • 1. сложна дума със слято свързване /без съединителна  чертица и без съединителна гласна/;
  • 2. сложна дума със съединителна гласна,,о";
  • 3. сложна дума с тире;
  • 4. сложна дума със съединителна гласна,,е".
6т. 12.
Кои думи ще използвате, за да опишете момчето?
11т. 13. Попълнете пропуснатата дума в твърдението:
11т. 14. Попълнете в изреченията сложните думи:
  • остроумно, помощник- аптекарят, ветропоказател
11т. 15. Запишете сложните думи, които се образуват от:
  • 1. заместник и кмет
  • 2. лед и разбивач
  • 3. сладък и лед

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!