Упражнение: Изразни средства в стихотворението "Неразделни". Пенчо Славейков


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Изразни средства в стихотворението "Неразделни". Пенчо Славейков" ще затвърдиш знанията си за типичните изразни средства във фолклорните песни, ще откриеш епитетите и метафорите, ще потърсиш анафората в баладата. Освен това ще овладееш умението да определяш поантата и ще научиш как чрез силата на градацията можеш да засилиш въздействието на думите. "Вълшебникът" на българското слово Пенчо Славейков използва похвати като образен паралелизъм, олицетворение,  естетизиране на образите и постоянни епитети, с помощта на които ни въвежда в света на любовта.

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Баладата "Неразделни" е създадена върху основата на народна песен.
5т. 2. В баладата "Неразделни" е използван похватът "песен в песента".
5т. 3. Епитет е:
5т. 4. Във фолклорното творчество често се употребяват повторения.
5т. 5. Метафора е:
6т. 6. "Вейчици зелени", "ясно слънце", "бели менци" са примери за:
6т. 7. Съпоставянето на човешки образи или преживявания и природни описания се нарича:
6т. 8. Кои от изброените примери от баладата "Неразделни" НЕ са епитети?
6т. 9. Финалът на стихотворението "Неразделни"
  • "за сърцата, що се любят и смъртта не е раздяла"
  • съдържа основното послание на баладата и се нарича:
6т. 10. Кое от изброените се употребява често във фолклора?
6т. 11. Характерно за поезията на Петко Славейков е използването на образен паралелизъм, което сближава творчеството му с народната песен.
6т. 12. Постави на празното място подходящия термин:
  • образен паралелизъм, епитет, олицетворение
11т. 13. Свържи примерите с понятията.
11т. 14. Стиховете
  • "Уморен, под тях на сянка аз отбих се да почина,
  • и така ми тайната си повери сама Калина"
  • и
  • "Дълго аз стоях и слушах, там под сянката унесен,
  • и това що чух, изпях го в тази моя тъжна песен"
  • оформят:
11т. 15. Свържи понятията с определенията им.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!