Упражнение: Изразни средства в одата "Българският език". Иван Вазов


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Изразни средства в одата "Българският език". Иван Вазов" ще си припомниш понятията, фигурите и тропите, които се откриват в одата "Българският език". Обърни внимание на разликата между алитерация и асонанс, припомни си какво е реторичен въпрос, упражни инверсията и анафората.Учи се, упражнявай се и изкарай отлични оценки в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Епитетът е художествено определение.
5т. 2. Хиперболата представлява преувеличение.
5т. 3. Реторичния въпрос изисква отговор, защото цели да постигне въздействие.
5т. 4. Опозиция не е противопоставяне.
5т. 5. В цитата от одата "Българският език" на Иван Вазов
 • "Разбра ли някой колко хубост, мощ
 • се крий в речта ти гъвкава, звънлива ..."
 • подчертаните думи са пример за:
6т. 6. Повторението на една и съща дума в началото на всеки стих се нарича:
6т. 7. Кой от посочените цитати от одата "Българският език" на Иван Вазов е пример за антитеза?
6т. 8. Посочи верните отговори.
 • В одата "Българският език" на няколко пъти се срещат:
6т. 9. В одата "Българският език" местоимението "аз" показва готовност и решителност от страна на лирическия говорител.
6т. 10. В цитата от одата "Българският език" на Иван Вазов
 • "сè туй ругателство ужасно, модно,
 • сè тоя отзив, низка клевета"
 • подчертаните думи са архаични и означават:
6т. 11. Съзнателната промяна в словореда, с която се цели да се акцентира върху думата, върху която пада логическото ударение се нарича:
6т. 12. В цитата от одата "Българският език" на Иван Вазов
 • "Език прекрасен, кой те не руга
 • и кой те пощади от хули гадки?
 • Вслушал ли се е някой до сега
 • в мелодьята на твойте звуци сладки?"
 • подчертаните думи са пример за:
 
11т. 13. Подреди стиховете и открий анафората в тях.
11т. 14. Свържи понятията със значенията им.
11т. 15. Свържи понятията с примерите.  

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!