new-logo

Тест: Преразказ. Същност и видове преразказ

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Да преразкажеш един текст означава да предадеш неговото съдържание.
2
Преразказът представлява вярно, пълно и точно предаване на съдържанието на един текст.
3
Посочи верните отговори.
  • От особена важност при създаване на преразказ е:
4
За преразказа не е важно да се запомнят имената и прозвищата на героите, а само наименованията на местностите.
5
Изборът на глаголно време в преразказа зависи от
6
Посочи верните отговори.
  • За да се пресъздаде по-лесно непознат текст е необходимо:
7
В преразказа пряката реч се преобразува в непряка само ако това е необходимо.
8
В един преразказ могат да се използват различни времена и наклонения.
9
Посочи верните отговори.
  • За сбития преразказ е характерно:
10
Посочи неверния отговор.
  • Характерно за подробния преразказ е:
11
При кой вид преразказ е допустимо да се правят промени на оригиналния текст при пресъздаването му?
12
Постави правилните думи в празните места.
  • подробен, подборен, теза, тема, моменти, елементи
13
Довърши изречението.
  • Сбитият преразказ се различава по обем от...
14
Попълни празните места.
15
Свържи вида преразказ с особеностите, които са му присъщи.

Описание на теста

С онлайн теста по литература за 7. клас "Преразказ. Същност и видове преразказ" ще си припомниш и упражниш наученото за видовете преразказ и основните изисквания за тяхното създаване. Да преразкажеш един текст означава да предадеш неговото съдържание, употребявайки уместни думи. Важно е да определиш темата на текста, основните моменти и основните действащи лица. Трябва да запомниш, че разликата между сбит и подробен преразказ е в обема, а разликата между подробен и подборен не е само в местата на буквите "р" и "б". Упражнявай се, учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (13)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се