Упражнение: Преразказ. Същност и видове преразказ


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Преразказ. Същност и видове преразказ" ще си припомниш и упражниш наученото за видовете преразказ и основните изисквания за тяхното създаване. Да преразкажеш един текст означава да предадеш неговото съдържание, употребявайки уместни думи. Важно е да определиш темата на текста, основните моменти и основните действащи лица. Трябва да запомниш, че разликата между сбит и подробен преразказ е в обема, а разликата между подробен и подборен не е само в местата на буквите "р" и "б". Упражнявай се, учи и се забавлявай!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Да преразкажеш един текст означава да предадеш неговото съдържание.
5т. 2. Преразказът представлява вярно, пълно и точно предаване на съдържанието на един текст.
5т. 3. Посочи верните отговори.
  • От особена важност при създаване на преразказ е:
5т. 4. За преразказа не е важно да се запомнят имената и прозвищата на героите, а само наименованията на местностите.
5т. 5. Изборът на глаголно време в преразказа зависи от
6т. 6. Посочи верните отговори.
  • За да се пресъздаде по-лесно непознат текст е необходимо:
6т. 7. В преразказа пряката реч се преобразува в непряка само ако това е необходимо.
6т. 8. В един преразказ могат да се използват различни времена и наклонения.
6т. 9. Посочи верните отговори.
  • За сбития преразказ е характерно:
6т. 10. Посочи неверния отговор.
  • Характерно за подробния преразказ е:
6т. 11. При кой вид преразказ е допустимо да се правят промени на оригиналния текст при пресъздаването му?
6т. 12. Постави правилните думи в празните места.
  • подробен, подборен, теза, тема, моменти, елементи
11т. 13. Довърши изречението.
  • Сбитият преразказ се различава по обем от...
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Свържи вида преразказ с особеностите, които са му присъщи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!