new-logo

Тест: Мотиви и герои в елегията "Заточеници". Пейо Яворов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Елегията "Заточеници" от Пейо Яворов е вълнуваща литературна творба, в която намират израз различни чувства: болка, мъка, печал, отчаяние.
2
Посочи грешния отговор.
  • Кои български творци от възрожденската и следосвобожденската литература разработват в произведенията си водещия мотив за съдбовната връзка на човека с родината и неговата обич към нея?
3
Кои са водещите мотиви в елегията на Пейо Яворов "Заточеници"?
4
При сравняване на поезията на Яворов с тази на Чинтулов, Ботев и Вазов се забелязва, че при Яворов всеки мотив е разработен от гледната точка на личността, а не на общността.
5
Как в елегията "Заточеници" е представен мотивът за загубата на отечеството?
6
Как е представен мотивът за заточението (за изгнаничеството) в елегията "Заточеници" от П.Яворов?
7
Кои от посочените мотиви се откриват в елегията "Заточеници" от Пейо Яворов?
8
Лирическият говорител е част от заточениците (лирическите герои). По какъв начин е показана тази връзка?
9
Посочи грешния отговор.
  • Изповедният характер на елегията "Заточеници" на Пейо Яворов се дължи на това, че заточениците сами разказват за своята трагична съдба. Какво научи за заточениците?
10
Свържи правилно цитатите от елегията "Заточеници" с тълкуването на техния смисъл.
11
Съдбата на заточениците от елегията "Заточеници" на Пейо Яворов е ..., защото им е отнето правото на свободен избор.
  • В отговор запиши липсващата дума.
12
Как е представен образът на предателя в елегията "Заточеници" от Пейо Яворов?
13
Какъв образ на врага е изградил Пейо Яворов в своята елегия "Заточеници"?
14
Посочи грешния отговор.
  • По какъв начин е изграден образът на родината в елегията "Заточеници" от Пейо Яворов?
15
Конфликтите в творбата на Пейо Яворов "Заточеници" не са изведени на преден план, защото водещо е елегичното звучене. Какви конфликти се открояват в елегията "Заточеници"?

Описание на теста

Изключително полезен и необходим онлайн тест по литература за 7. клас, който е посветен на основните мотиви и конфликти в елегията "Заточеници" на Пейо Яворов. Кои са основните мотиви в творбата? Какво научи за заточениците от едноименната творба? Не се колебай, а веднага реши теста, за да си номер едно в часа по литература в училище! Учи и се забавлявай с нас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (9)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се