Упражнение: Изборът на лирическия герой в "На прощаване"


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Изборът на лирическия герой в "На прощаване" ще упражниш още веднъж способността си да тълкуваш и анализираш стихотворението. От лирическия герой се очаква да се грижи за своята майка, но той избира дълга към отечеството, избира да се бори за свободата на своето семейство и на целия народ. Борецът за свобода оставя своя завет, който майка му трябва да предаде на невръстните му братя. "Пътят е страшен, но славен" за лирическия герой, но за теб пътят към знанието е лесен и забавен с упражненията и уроците в уча.се! Затвърди наученото, упражни се и защити поредната отлична оценка по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Текст, в който се разсъждава по конкретен проблем се нарича съчинение разсъждение.
5т. 2. Лирическият герой в "На прощаване" е решил да се бори
5т. 3. В стихотворението "На прощаване" личното щастие е разглеждано като по-висша ценност от свободата.
5т. 4. Лирическият герой в стихотворението "На прощаване" е представен в ситуация на избор.
5т. 5. Основната тема в стихотворението "На прощаване" е:
6т. 6. Пътят към свободата в стихотворението "На прощаване" е:
6т. 7. В стихотворението "На прощаване" лирическият герой очаква от майка си:
6т. 8. В стихотворението "На прощаване", чрез предаването на завета на лирическия герой към неговите братя, е въведен мотивът за:
6т. 9. Посочи верните отговори.
  • Кои чувства се редуват в стихотворението "На прощаване"?
6т. 10. Постави правилните думи в празните полета.
  • лирическия говорител, лирическия герой, братя, деца, мразят, страдат
6т. 11. Тонът в стихотворението "На прощаване" е:
6т. 12. В думите "пътят е страшен, но славен" съюзът но има за цел да постави акцентът върху славното завръщане.
11т. 13. Попълни празните места.
11т. 14. Довърши изречението.
  • Цитатът "над бащино ми огнище" е пример за...
11т. 15. Попълни празните места.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!