new-logo

Тест: Стихотворението "Стани, стани, юнак балкански". Добри Чинтулов

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Добри Чинтулов е първият български революционен поет.
2
Кога и къде Добри Чинтулов написва стихотворението "Стани, стани, юнак балкански"?
3
Какъв е жанрът на стихотворението "Стани, стани, юнак балкански"?
4
Основните теми в стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" са пробуждането на българския народ, отърсването му от бездействието, призивът за борба срещу потисниците и за обединение с други народи.
5
В композиционно отношение стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" е изградено от:
6
Попълни липсващите думи в изречението, като използваш някое от предложените словосъчетания: лирически герой, лирически говорител, повествовател.
7
В стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" лирическият говорител:
8
Образът "юнак балкански" в стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" е:
9
В словосъчетанията "юнак балкански", "сън дълбок" подчертаните думи са:
10
Свържи правилно цитатите от стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" с названието на употребените от автора художествени изразни средства.
11
Свържи правилно литературните понятия с тяхното значение.
12
Каква е ролята на инверсията в стихотворението "Стани, стани, юнак балкански"?
13
Попълни липсващата дума в изречението, като подбереш някоя от следните думи: зависими, свободни, поробени, възвисени.
14
Подреди правилно стиховете от третата строфа на стихотворението "Стани, стани, юнак балкански".
15
Попълни липсващата дума в изречението.

Описание на теста

Чрез този онлайн тест по литература за 7. клас ще провериш знанията си за стихотворението "Стани, стани, юнак балкански" от Добри Чинтулов. Кога е създадено стихотворението? От колко строфи  се състои то? Какво е неговото звучене? Какви художествени изразни средства допринасят за неговото въздействие? Направи бързо теста и бъди най-добрият в класа. Успех!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (80)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се