Упражнение: Литературни жанрове


Описание на упражнението

Онлайн упражнението по литература за 7. клас "Литературни жанрове" ще ти помогне да преговориш отново наученото през учебната година и да се справиш отлично на външното оценяване. Припомни си кои са най-важните разкази, пътеписи и повести, които изучи през тази година. С помощта на ретроспекцията упражни знанията си за одата, баладата и елегията. Бъди едновременно лирически говорител и лирически герой в своето ежедневие и напиши красив финал на обучението си по литература в 7. клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Характерно за епическия жанр е поставянето на акцента върху разказването.
5т. 2. Кой жанр не се отнася към епоса?
5т. 3. "Немили - недраги" е най-добрият пътепис на Иван Вазов.
5т. 4. Лириката поставя акцента върху чувствата.
5т. 5. Разказът на Йордан Йовков е усложнен от множество ретроспекции.
6т. 6. Кое твърдение не е вярно за Вазовите разкази?
6т. 7. Посочи верните отговори. За разказа на Елин Пелин е вярно, че
6т. 8. На кой ред са посочени заглавия само на разкази?
6т. 9. Допиши изречението като използваш едно от следните понятия: експозиция, фабула, ретроспекция
  • Художественият похват, при който има връщане във времето се нарича...
6т. 10. Върховата точка на напрежението в основния конфликт се нарича
6т. 11. Разликата между лирически говорител и лирически герой се състои в следното:
6т. 12. Постави понятията на правилните им места.
  • баладата, одата, елегията
11т. 13. Попълни празните места.
11т. 14. Подреди композиционните елементи на разказа.
11т. 15. Свържи заглавието с жанра.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!