Упражнение: Творческа история и основни проблеми в "На прощаване". Христо Ботев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Творческа история и основни проблеми в "На прощаване". Христо Ботев" ще затвърдиш знанията си относно стихотворението "На прощаване" и обстоятелствата около неговото създаване. След като се присъединява към четата на Желю войвода, Ботев живее заедно с Левски в изоставена мелница. Именно там написва стихотворението "На прощаване" и дори самият Левски си го преписва в тефтерчето. Текстът се носи от уста на уста като народна песен дълго преди да бъде отпечатан... Провери какво друго знаеш за творбата, упражни се и покажи добрите си познания в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Първоначалното заглавие на стихотворението е "На прощаване в 1868 г."
5т. 2. Стихотворението "На прощаване" се появява една година преди стихотворението "Майце си".
5т. 3. Повод за написването на стихотворението "На прощаване" е
5т. 4. След като е напечатано, стихотворението "На прощаване" дълго време се разпространява като песен.
5т. 5. С кого се прощава лирическият герой в стихотворението "На прощаване"?
6т. 6. Висока оценка от П. Р. Славейков Ботев получава за стихотворението:
6т. 7. От колко части е изградено стихотворението "На прощаване"?
6т. 8. Причината за раздялата между майката и сина в стихотворението "На прощаване" е:
6т. 9. Лирическият герой в стихотворението "На прощаване" е човек със свои идеали.
6т. 10. Какво постига Ботев с употребата на предлога "на" в заглавието на стихотворението "На прощаване"?
6т. 11. Какво е характерно за поезията на Ботев?
6т. 12. Попълни полетата с правилните думи.
  • изречение, поанта, послание, епилог
11т. 13. Довърши изречението.
  • Основната тема в стихотворението "На прощаване" е темата за...
11т. 14. Подреди частите на стихотворението според това, което се представя в тях.
11т. 15. Свържи цитатите с частта, към която се отнасят.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!