logo

Тест: Творческа история, жанр и композиция в "На прощаване в 1868г.". Христо Ботев

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Оригиналното заглавие на стихотворението е "На прощаване в 1868 г.".
2
Стихотворението "На прощаване в 1868 г." се появява една година преди стихотворението "Майце си".
3
Повод за написването на стихотворението "На прощаване в 1868 г." е:
4
След като е напечатано, стихотворението "На прощаване в 1868 г." дълго време се разпространява като песен.
5
С кого се прощава лирическият герой в стихотворението "На прощаване в 1868 г."?
6
За кое свое стихотворение Христо Ботев получава висока оценка от П. Р. Славейков?
7
На колко смислови части може да се раздели стихотворението "На прощаване в 1868 г."?
8
Причината за раздялата между майката и сина в стихотворението "На прощаване в 1868 г." е:
9
Лирическият герой в стихотворението "На прощаване в 1868 г." е човек със свои идеали.
10
Какво постига Ботев с употребата на предлога "на" в заглавието на стихотворението "На прощаване в 1868 г."?
11
Какво е характерно за поезията на Христо Ботев?
12
Попълни празните полета с подходящите думи.
  • изречение, поанта, послание, епилог
13
Довърши изречението.
  • Основната тема в стихотворението "На прощаване в 1868 г." е темата за...
14
Подреди частите на стихотворението според това, което се представя в тях.
15
Свържи цитатите от стихотворението "На прощаване в 1868 г." с частта, към която се отнасят.

Описание на теста

Литература

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се