logo

Тест: Изразни средства в стихотворението "На прощаване в 1868 г.". Христо Ботев

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В стихотворението "На прощаване в 1868 г." многократно са използвани обръщения.
2
Стихотворението "На прощаване в 1868 г." няма стилистиката на народна песен.
3
Епитетът е художествено определение на лице, предмет или явление.
4
Тропите са думи или изрази, които не се употребяват в преносен смисъл.
5
С употребата на повторенията се цели засилване на внушението.
6
В стиха "на моите братя невръстни" ("На прощаване в 1868 г." - Хр. Ботев) се откриват примери за:
7
Промяната на словореда с цел да се постави акцент върху определена дума се нарича:
8
Как се наричат повторенията, които се срещат в стихотворението "На прощаване в 1868 г."?
9
Цитатът "там, дето баща и братя / черни чернеят за мене" ("На прощаване в 1868 г." - Хр.Ботев) съдържа пример за:
10
Интимно-личният характер на стихотворението "На прощаване в 1868 г." се дължи на:
11
Замяната на названието на един предмет с названието на друг предмет поради връзка между тях се нарича:
12
Посочи грешния отговор.
  • Основните опозиции в стихотворението "На прощаване в 1868 г." са:
13
В цитата "та сърце, майко, не трае / да гледа турчин, че бесней" ("На прощаване в 1868 г." - Хр.Ботев) подчертаните думи са пример за:
14
Свържи понятията със съответните им характеристики.
15
Свържи цитатите от стихотворението "На прощаване в 1868 г." със съответните понятия.

Описание на теста

Този онлайн тест по литература за 7. клас проверява наученото от теб за изразните средства в стихотворението "На прощаване в 1868 г." от Христо Ботев. Кои са основните фигури и тропи в стихотворението? Какви повторения е изполвал авторът и какви са разликите между тях? Различаваш ли метонимия от синекдоха? Знаеш ли какво е етимологична фигура, контраст, метафора? Учи и се забавлявай с Уча.се и бъди сигурен, че ще се представиш отлично не само в часа по литература в училище, а и на националното външно оценяване в края на седми клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (40)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се