Упражнение: Изразни средства в стихотворението "На прощаване". Христо Ботев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литаратура за 7. клас "Изразни средства в стихотворението "На прощаване". Христо Ботев" ще си припомниш основните фигури и тропи в произведението и ще упражниш тяхното откриване в текста. Обърни внимание на видовете повторения и разликите между тях. Научи се да различаваш метонимия от синекдоха, припомни си какво е етимологична фигура, контраст, метафора... Упражнявай се, учи се и се подготви добре за изпита след седми клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. В стихотворението "На прощаване" многократно са използвани обръщения.
5т. 2. Стихотворението "На прощаване" няма стилистиката на народна песен.
5т. 3. Епитетът е художествено определение.
5т. 4. Тропите са думи или изрази, които не се употребяват в преносен смисъл.
5т. 5. С употребата на повторенията се цели засилване на внушението.
6т. 6. Посочи верните отговори.
  • В думите "на моите братя невръстни" се откриват примери за:
6т. 7. Промяната на словореда се нарича:
6т. 8. Посочете верните отговори.
  • Как се наричат видовете повторения, които се срещат в стихотворението "На прощаване"?
6т. 9. Цитатът "там дето баща и братя
  • черни чернеят за мене" съдържа пример за:
6т. 10. Интимно-личният характер на стихотворението "На прощаване" е представен с помощта на:
6т. 11. Замяната на названието на определен предмет с названието на друг, поради връзка мужду тях се нарича:
6т. 12. Посочи неверния отговор.
  • Основните опозиции в стихотворението "На прощаване" са:
11т. 13. Довърши изречението.
  • В цитата "та сърце, майко, не трае
  • да гледа турчин, че бесней"
  • подчертаните думи са пример за:
11т. 14. Свържи понятията със съответните им характеристики.
11т. 15. Свържи примерите със съответните фигури/тропи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!

Профилна снимка

Ученик

10:47 - 24.10.2017

ЙЕС ИМАМ 5.77! Благодаря ви Уча.се, че помагате на нас, учениците, да се справяме по - добре в училище!
+6
Профилна снимка

Родител

10:59 - 29.10.2017

Аз също
+3
Профилна снимка

Ученик

10:54 - 04.12.2017

Аз имам 6.00!! Хехе
+1
Влез или се регистрирай за да отговориш на коментара.