new-logo

Тест: Изразни средства в стихотворението "На прощаване в 1868 г.". Христо Ботев

Тест

С онлайн теста по литаратура за 7. клас "Изразни средства в стихотворението "На прощаване". Христо Ботев" ще си припомниш основните фигури и тропи в произведението и ще упражниш тяхното откриване в текста. Обърни внимание на видовете повторения и разликите между тях. Научи се да различаваш метонимия от синекдоха, припомни си какво е етимологична фигура, контраст, метафора... Упражнявай се, учи се и се подготви добре за изпита след седми клас!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
В стихотворението "На прощаване" многократно са използвани обръщения.
2
Стихотворението "На прощаване" няма стилистиката на народна песен.
3
Епитетът е художествено определение.
4
Тропите са думи или изрази, които не се употребяват в преносен смисъл.
5
С употребата на повторенията се цели засилване на внушението.
6
Посочи верните отговори.
  • В думите "на моите братя невръстни" се откриват примери за:
7
Промяната на словореда се нарича:
8
Посочете верните отговори.
  • Как се наричат видовете повторения, които се срещат в стихотворението "На прощаване"?
9
Цитатът "там дето баща и братя
  • черни чернеят за мене" съдържа пример за:
10
Интимно-личният характер на стихотворението "На прощаване" е представен с помощта на:
11
Замяната на названието на определен предмет с названието на друг, поради връзка мужду тях се нарича:
12
Посочи неверния отговор.
  • Основните опозиции в стихотворението "На прощаване" са:
13
Довърши изречението.
  • В цитата "та сърце, майко, не трае
  • да гледа турчин, че бесней"
  • подчертаните думи са пример за:
14
Свържи понятията със съответните им характеристики.
15
Свържи примерите със съответните фигури/тропи.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (16)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се