Упражнение: Анализ на стихотворението "Хаджи Димитър". Христо Ботев


Описание на упражнението

С онлайн упражнението по литература за 7. клас "Анализ на стихотворението "Хаджи Димитър". Христо Ботев" ще упражниш наученото за баладата "Хаджи Димитър". Знаеш ли, че Ботев е увековечил чрез словото реална историческа личност? Слухът, че хайдутин като Хаджи Димитър е жив, кара турците да треперят и подтиква Ботев към създаването на тази невероятна балада. В началото текстът се е разпространявал като песен от уста на уста, а по-късно е включен в единствената стихосбирка на Христо Ботев. Провери какво още си запомнил за баладата "Хаджи Димитър" и защити висока оценка в час по литература!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Хаджи Димитър е легендарен герой, който е измислен от народа.
5т. 2. Идеята за стихотворението "Хаджи Димитър" се ражда след слух, че Хаджи Димитър е още жив.
5т. 3. Веднага след написването му, стихотворението е било публикувано във вестник "Независимост".
5т. 4. Стихотворението "Хаджи Димитър" е известно и със заглавието:
5т. 5. Жанрът на "Хаджи Димитър" е:
6т. 6. Посочи верните отговори. За ранения Хаджи Димитър се грижат следните същества:
6т. 7. Баладата "Хаджи Димитър" се състои от 13 строфи с по 4 стиха.
6т. 8. Конкретната историческа личност, на която е посветена баладата "Хаджи Димитър", е назована:
6т. 9. Посочи верните отговори.
  • Кои опозиции се срещат в текста?
6т. 10. Повторението на една и съща гласна в съседни стихове се нарича:
6т. 11. Баладата "Хаджи Димитър" започва с пространството на Балкана и завършва с картина на полето.
6т. 12. Избери правилните думи и попълни празните места.
  • поемата, баладата, кръговрат, цикъл, сутрин, утро
11т. 13. Свържи строфите с това, което се представя в тях.
11т. 14. Попълни празните места.
11т. 15. Подреди стиховете.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!