logo

Тест: Художествени изразни средства

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Епитетът представлява художествено определение.
2
Пренасянето на черти, белези и действия върху друг предмет въз основа на някакво сходство или прилика се нарича
3
Олицетворението представлява пренасяне на черти белези и действия върху друг предмет въз основа на някакво сходство или прилика.
4
При иронията се влага коренно противоположен смисъл от буквалния с цел осмиване на негативно явление.
5
Поставянето на акцента върху два противоположни образа, картини, явления, качества или предмети се нарича
6
"нов дъжд от куршуми..." е пример за
7
Какво представлява анафората?
8
Въпросително изречение, което не изисква отговор, а се поставя с цел да провокира реакция се нарича
9
Кой похват не важи за стилистичната фигура?
10
Художественият похват, при който се съпоставят противоположни образи, картини, преживявания и идеи се нарича
11
Какво е образен паралелизъм?
12
"Език прекрасен..." е пример за
13
Довърши изречението.
  • Промяната на обичайния словоред с цел акцентиране върху думата, на която пада логическото ударение се нарича...
14
Свържи фигурите и тропите с техните определения.
15
Свържи примерите със съответните фигури или тропи.

Описание на теста

С този онлайн тест по литература за 7. клас "Художествени изразни средства" ще затвърдиш знанията си за фигурите и тропите в българския език. Изгледай внимателно видео урока и упражни наученото за анафората, антитезата, хиперболата ... Научи се да правиш разлика между метафора и олицетворение, синекдоха и метонимия, алитерация и асонанс. Повтори упражнението толкова пъти, колкото е необходимо и си гарантирай отличен успех по литература на външното оценяване за 7. клас!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се