Упражнение: Художествени изразни средства


Описание на упражнението

С това онлайн упражнение по литература за 7. клас "Художествени изразни средства" ще затвърдиш знанията си за фигурите и тропите в българския език. Изгледай внимателно видео урока и упражни наученото за анафората, антитезата, хиперболата ... Научи се да правиш разлика между метафора и олицетворение, синекдоха и метонимия, алитерация и асонанс. Повтори упражнението толкова пъти, колкото е необходимо и си гарантирай отличен успех по литература на външното оценяване за 7. клас!

За да разбереш как да направиш упражнението,
регистрирай се в Уча.се:


Въпроси: Общ брой точки: 100
5т. 1. Епитетът представлява художествено определение.
5т. 2. Пренасянето на черти, белези и действия върху друг предмет въз основа на някакво сходство или прилика се нарича
5т. 3. Олицетворението представлява пренасяне на черти белези и действия върху друг предмет въз основа на някакво сходство или прилика.
5т. 4. При иронията се влага коренно противоположен смисъл от буквалния с цел осмиване на негативно явление.
5т. 5. Поставянето на акцента върху два противоположни образа, картини, явления, качества или предмети се нарича
6т. 6. "нов дъжд от куршуми..." е пример за
6т. 7. Какво представлява анафората?
6т. 8. Въпросително изречение, което не изисква отговор, а се поставя с цел да провокира реакция се нарича
6т. 9. Кой похват не важи за стилистичната фигура?
6т. 10. Художественият похват, при който се съпоставят противоположни образи, картини, преживявания и идеи се нарича
6т. 11. Какво е образен паралелизъм?
6т. 12. "Език прекрасен..." е пример за
11т. 13. Довърши изречението.
  • Промяната на обичайния словоред с цел акцентиране върху думата, на която пада логическото ударение се нарича...
11т. 14. Свържи фигурите и тропите с техните определения.
11т. 15. Свържи примерите със съответните фигури или тропи.

За да направиш упражнението, регистрирай се в Уча.се:

Коментирай

За да коментираш това упражнение, стани част от образователен сайт №1 на България!