logo

Тест: Човекът в обществото. Норми, ценности и конфликти. Обобщение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Литературата представя човека в различни социални роли. Сред хората в обществото отделният човек проявява своите качества: той може да е в конфликт с останалите, да изпреварва своето време или да нарушава нормите на конкретната епоха.
2
В изучените творби от раздела "Човекът в обществото. Норми, ценности, конфликти" са представени случки, при които човек търси своето място в обществото, прави житейски избор, споделя ценностите на обществото или ги отхвърля.
3
Някои от ценностите и конфликтите, за които се говори в изучените творби, са свързани с историческото време. Кои от посочените конфликти са характерни за епохата след Освобождението от 1878 г.?
4
Посочи грешния отговор.
  • В изучените в този раздел литературни творби са намерили отражение и други ценности и конфликти, които са характерни за хората от всички епохи. Кои са те?
5
След Освобождението от 1878 г. в българската литература настъпват някои промени. Кои са те?
6
За творците от следосвобожденската епоха е важен не народът, а отделният човек с неговите чувства, мечти и преживявания. В литературата е налице вглеждане във вътрешния свят на човека.
7
Какви други процеси се наблюдават в българската литература в началото на ХХ век?
8
В творчеството на Алеко Константинов присъстват темите за националната идентичност и националното самосъзнание. Какво е характерно за книгата "Бай Ганьо" и пътеписа "До Чикаго и назад"?
9
Посочи грешния отговор.
  • В баладата "Неразделни" от Пенчо Славейков е поставен акцент върху правото на човека да отстоява своето лично щастие. Как е представено това?
10
В какво се изразява трагедията на заточениците от елегията на Яворов "Заточеници"?
11
Кое е общото в разказите "По жътва" от Елин Пелин и "По жицата" от Йордан Йовков?
12
В центъра на разказите "По жътва" и "По жицата" е поставена личната съдба на героите, като чрез нея се обсъждат важни общочовешки ценности. Свържи името на разказа със съответните ценности, представени в него.
13
Напиши липсващата дума в изречението.
14
Каква е ролята на българската литература в епохата след Освобождението от 1878 г.?
15
Свържи правилно заглавието на творба с нейния жанр.

Описание на теста

Чрез този изключително полезен и необходим онлайн тест по литература за 7. клас ще провериш всичко научено от теб в раздела, посветен на човека и мястото му в обществото. Задачите в теста са разработени върху учебното съдържание за творчеството на Алеко Константинов, Пенчо Славейков, Пейо Яворов, Елин Пелин и Йордан Йовков. С тях ще си припомниш какви промени настъпват в българската литература след Освобождението. Не се колебай, а веднага направи теста, за да се представиш отлично в часовете по литература в училище. Учи и се забавлявай с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се