logo

Тест: Le futur antérieur. Предварително бъдеще време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Какво време е използвано в следното изречение: Dans 10 ans j'aurai 26 ans et je voyagerai beaucoup.
2
Бъдеще предварително (futur antérieur) използваме, за да съобщим за резултат от бъдещо действие.
3
В какво време са глаголите в следното изречение: Dans 10 ans j'aurais fini mes études et je serai devenu avocat.
4
Предварително бъдеще време (futur antérieur) се образува с:
5
Как да довършим правилно изречението "Ще излезеш, когато си подредиш стаята."?
  • Tu sortiras quand:
6
Кое е правилното изречение, за да кажем "Когато пристигнете, те ще са заспали."?
7
Свържи изреченията с правилната подредба на действията.
8
Подреди правилно изречението, в което se coucher е първото, а lire е второто действие в бъдещето.
9
Кое изречение отговаря на това: "D'abord il fixera la date de son départ; après il achètera les billets."?
10
Кой е липсващият елемент в изречението, което трябва да започне с "до утре"?
  • ... j'aurais terminé mon projet.
11
Коя е правилната пропусната форма на глагола VOIR в изречението: "On parlera après que tu ... le film."
12
Подреди правилно изречението.
13
Допълни изреченията така, че първото да означава "ще замине", а второто - "ще е заминал".
14
Допълни изречението с глаголите mettre и ouvrir така, че да се запази последователността на двете действия.
15
Допълни изречението, в което двете действия са разположени така: d'abord on finira le travail; après on se reposera.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво В1 върху Le futur antérieur, или предварително бъдеще време ще провериш дали знаеш как се образува това бъдеще време (спомагателен глагол в просто бъдеще+минало причастие). Ще провериш и знаеш ли какво означава то и как се използва във френския език за разлика от простото бъдеще време; кои изрази предполагат бъдеще предварително време (d'ici..., après que, dès que). Ще видиш знаеш ли и на кои времена отговаря френското бъдеще предварително време в българския език. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се