logo

Тест: Verbes de perception en construction infinitive. Глаголи за възприятие в инфинитивна конструкция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи думите за сетивата със съответното им значение.
2
Коя двойка глаголи НЕ съдържа 2 глагола за възприятие?
3
Кой от изброените глаголи НЕ е свързан със зрението?
4
Кои глаголи са свързани с усещане?
5
Глаголите за възприятие се построяват с пряко допълнение (COD).
6
Свържи двете изречения със съответното просто изречение.
7
Кои от дадените изречения отговарят на следното: "J'entends la pluie tomber."?
8
Кое от тези прости изречения съдържа 2 твърдения?
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Подреди правилно изречението.
12
Подреди правилно изречението.
13
Допълни с липсващите елементи (местоимението за пряко допълнение и миналото причастие на глагола voir).
14
Довърши изречението.
  • Те слушат учителя да говори.
15
Състави просто изречение с инфинитив от сложното изречение:
  • Il voit les voitures qui passent.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език "Verbes de perception en construction infinitive. Глаголи за възприятие с инфинитивна конструкция" ще провериш дали знаеш кои са основните глаголи за възприятия и кои от тях могат да се построят с инфинитив, като действието на инфинитива се върши от допълнението на глагола за възприятие. Ще провериш и дали знаеш други начини за построяване на изречения със същия смисъл. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се