new-logo

Тест: Verbes de perception en construction infinitive. Глаголи за възприятие в инфинитивна конструкция

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Свържи думите за сетивата със съответното им значение.
2
Коя двойка глаголи НЕ съдържа 2 глагола за възприятие?
3
Кой от изброените глаголи НЕ е свързан със зрението?
4
Кои глаголи са свързани с усещане?
5
Глаголите за възприятие се построяват с пряко допълнение (COD).
6
Свържи двете изречения със съответното просто изречение.
7
Кои от дадените изречения отговарят на следното: "J'entends la pluie tomber."?
8
Кое от тези прости изречения съдържа 2 твърдения?
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Подреди правилно изречението.
12
Подреди правилно изречението.
13
Допълни с липсващите елементи (местоимението за пряко допълнение и миналото причастие на глагола voir).
14
Довърши изречението.
  • Те слушат учителя да говори.
15
Състави просто изречение с инфинитив от сложното изречение:
  • Il voit les voitures qui passent.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език "Verbes de perception en construction infinitive. Глаголи за възприятие с инфинитивна конструкция" ще провериш дали знаеш кои са основните глаголи за възприятия и кои от тях могат да се построят с инфинитив, като действието на инфинитива се върши от допълнението на глагола за възприятие. Ще провериш и дали знаеш други начини за построяване на изречения със същия смисъл. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (0)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се