logo

Тест: Отглаголни съществителни. Phrase nominale

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кое от дадените съществителни НЕ произлиза от глагол?
2
Кой от посочените инфинитиви НЕ се употребява като съществително?
3
Вярно ли е твърдението, че когато използваме инфинитив като съществително, то е в мъжки род?
4
Кои от съществителните НЕ са миналото причастие (participe passé) на съответния глагол?
5
Кои от съществителните са образувани от глаголи без наставка (sans suffixe)?
6
Свържи съществителните със съответния член за мъжки и женски род.
7
Свържи наставките със съответния глагол в инфинитив.
8
Свържи наставките със съответния глагол в инфинитив.
9
Свържи съществителните със съответните членни форми за мъжки и женски род.
10
Допълни изречението с липсващите съществителни от глагола agir.
11
Допълни липсващата членна форма за мъжки или за женски род (un/une).
12
Свържи изреченията с липсващите съществителни от глаголите arrêter и éclater.
13
Превърни изречението "Le magasin ferme provisoirement." в номинална фраза (безглаголен израз).
14
Превърни изречението "Les prix ont baissé." в безглаголен израз.
15
Допълни сметката с липсващите думи – съответно за приходипокупки и плащания.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво В1 за отглаголните съществителни, или Phrase nominale ще видиш знаеш ли как се образуват и за какво се използват съществителните, образувани от глаголи. Ще провериш дали помниш четирите начина за "правене" на съществителни от глаголи: инфинитив, минало причастие, от корена на глагола без наставка, както и най-честите наставки, с които се образуват съществителни. Ще  видиш и дали знаеш кои наставки образуват съществителни от женски и кои от мъжки род. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се