logo

Тест: Participe présent composé. Минало деепричастие.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои са простите номинални форми на глагола "говоря" (нямат лице и число)?
2
Миналото причастие (participe passé) означава резултата от действието.
3
Инфинитивът и сегашното причастие (participe présent) нямат сложни форми.
4
Кои от сложните глаголни форми са съставно сегашно причастие (participe présent composé)?
5
Свържи глаголите със съответния им спомагателен глагол.
6
Свържи миналите причастия с липсващото сегашно причастие на съответния спомагателен глагол.
7
Допълни израза, за да получиш съставно сегашно причастие (participe présent composé).
  • Използвай символа é.
8
Допълни с липсващото сегашно причастие на спомагателния глагол.
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Свържи равнозначните изрази.
12
Свържи изреченията с началото, което би им подхождало.
13
Допълни изречението, като заместиш даденото начало с причастие:
  • Comme elle a vu
14
Допълни изречението, като заместиш началото с причастие:
  • Comme je n'ai pas reçu
15
  • Попълни с липсващите причастия на глагола rentrer двете изречения.
  • Ако е необходимо, използвай символа é.

Описание на теста

С този онлайн тест по френски език за ниво В1 ще провериш знаеш ли кои са простите номинални форми на глагола във френския език (infinitif, participe present, participe passé) и кои са съответните им сложни форми (infinitif passé, participe présent composé). Ще провериш дали знаеш как се образува така нареченото сложно сегашно причастие (или минало деепричастие). Как се употребява то, особено в сравнение с простото сегашно причастие, тъй като и двете могат да изразяват причина. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се