logo

Тест: J'exprime la cause. Изразявам причина

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
С кои от въпросите се пита за причината на някакво действие?
2
Кои от изброените сложни предлози изразяват причина?
3
След кои от изброените съюзи следва подчинено изречение (proposition subordonnée)?
4
Кои от изброените форми на глаголите въвеждат причина?
5
С глаголните форми participe présent и gérondif може да се въвежда причина.
6
Свържи изреченията с липсващия предлог, който въвежда причината.
7
Подреди правилно изречението.
8
Подреди правилно изречението.
9
Подреди правилно изречението.
10
Свържи изреченията с липсващата глаголна форма.
11
Допълни началото на изречението с липсващото сегашно причастие (participe présent) на глагола CONDUIRE.
12
Допълни началото на изречението с липсващото сложно  сегашно причастие (participe présent composé) на глагола FINIR.
13
Трансформирай изречението "Il a été arrêté parce qu'il a volé une voiture", като заместиш подчиненото изречение с предлога POUR + infinitif passé.
  • Използвай символа é.
14
Трансформирай изречението "Comme il s'est réveillé trop tard, il est parti sans prendre de petit déjeuner.", като вместо подчиненото изречение използваш сложната форма на сегашното причастие на глагола.
  • Използвай символа é.
15
В изречението "Étant donné qu'il a travaillé toute la nuit, il a besoin de se reposer" замести подчинителната връзка "тъй като" с друг синоним.

Описание на теста

С този онлайн тест по френски език за ниво В1 ще провериш дали знаеш как се изразява на френски език логическата връзка, когато едно действие причинява друго. Ще видиш дали си спомняш с какви езикови средства разполага езикът, за да изрази причина - с предлози (à cause de, grâce à, faute de, pour); със съюзи (car, parce que, puisque, comme, étant donné que); с глаголи (être dû à, être provoqué par) или със сегашно причастие и деепричастие. В примери от говоримия език ще видиш знаеш ли как се построяват изречения за изразяване на причина. Давай смело напред към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се