logo

Тест: Accord du participe passé avec le COD. Съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
За съгласуване на миналото причастие (participe passé) с прякото допълнение (COD) мислим, когато глаголът е спрегнат в сложно време, със спомагателен глагол.
2
НЕ правим съгласуване на причастието с прякото допълнение, когато то стои след глагола.
3
Съгласуваме миналото причастие с прякото допълнение (COD), когато то се намира ПРЕД спрегнатия глагол.
4
В просто изречение прякото допълнение (COD) може да се замести с местоименията:
5
В подчинено относително изречение (proposition relative) прякото допълнение (COD) се замества с относителното местоимение:
6
Свържи изреченията с ПРАВИЛНО и ГРЕШНО.
7
Свържи изреченията с ПРАВИЛНО и ГРЕШНО.
8
Свържи изреченията с ВЯРНО или ГРЕШНО.
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Свържи с правилните форми на глагола échanger.
12
Подреди правилно изречението.
  • Не ви видях.
13
Какво може да замества местоимението "nous" в изречението "Il ne nous a pas reconnues."
14
Допълни изречението с правилната форма на глагола "prendre".
15
Попълни липсващото местоимение и причастието на глагола "voir".

Описание на теста

С онлайн теста по френски език "Accord du participe passé avec le COD. Съгласуване на миналото причастие с прякото допълнение" ще видиш знаеш ли в кои случаи съгласуваме миналото причастие с прякото допълнение на глаголите, спрегнати в сложните времена. Ще разбереш дали знаеш при какъв спомагателен глагол внимаваме за съгласуване на причастието и кога не се прави съгласуване. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се