logo

Тест: Pronoms relatifs simples. Прости относителни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Относителните местоимения служат за съставяне на сложно изречение без повторения на даден елемент.
2
Защо наричаме относителните местоимения qui, que, dont, où прости?
3
Свържи относителните местоимения с функцията, която изпълняват в изречението.
4
Относителните местоимения въвеждат подчинено изречение, обясняващо даден елемент от главното.
5
Подчиненото относително изречение може да се намира:
6
Относителното местоимение може да замества (да стои след):
7
Свържи изреченията с относителното местоимение, с което трябва да се замести подчертаният елемент.
8
Подреди правилно изречението.
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Какво относително местоимение ще употребиш, за да свържеш двете прости изречения в едно сложно? Свържи изреченията с подчертания елемент с относително местоимение.
12
Свържи правилното причастие на глагола ACHETER с празното място в изреченията.
13
Попълни сложното изречение, получено от двете прости изречения "Tu as vu ce film/Il est sorti cette semaine.", като заместиш подчертания елемент с относително местоимение.
14
Допълни сложното изречение, съставено от двете прости изречения "J'ai acheté le livre/J'en avais envie.", като напишеш липсващото относително местоимение, което да отговаря на подчертания елемент.
15
Допълни сложното изречение, съставено от двете прости изречения "Elle aime cet endroit/Elle y va souvent.", като напишеш липсващото относително местоимение, което да отговаря на подчертания елемент.
  • Използвай символа ù.

Описание на теста

С този онлайн тест по френски език за ниво В1 ще провериш дали си спомняш кои са френските относителни местоимения в проста форма - qui, que, dont, où. Ще провериш знаеш ли как се употребяват те във френския език, каква функция изпълняват в подчиненото относително изречение местоименията. Ще тестваш и дали знаеш на кои местоимения за допълнение, използвани в простото изречение, отговарят простите относителни местоимения. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се