logo

Тест: Les temps de l’indicatif. Valeurs temporelles. Времената на изявителното наклонение. Темпорални употреби

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изявителното наклонение (l'indicatif) има 3 основни граматически времена, които разполагат действията логически във времето: présent, imparfait, futur.
2
В кои от изреченията изразяваме, че действието се върши в дадения момент?
3
Futur proche (Je vais voir ce film) и passé récent (Je viens de terminer mes devoirs) са времена на сегашната актуалност, защото:
4
Passé cimposé употребяваме, за да изразим:
5
Imparfait използваме за:
6
Свържи изреченията със съответното време на глагола.
7
Свържи изреченията с техните съответствия на френски език.
8
Допълни изречението "След една седмица ще бъда във ваканция." с липсващите елементи.
9
Допълни изречението "След 10 години ще съм завършил образованието си." с правилната форма на глагола finir
10
Подреди правилно изречението.
11
Допълни изречението "След 10 години (вероятно) всичко ще бъде различно; светът ще се е променил."
  • Използвай времената conditionnel présent и conditionnel
  • passé, както изнакът é, където е необходимо.
12
В кои от изреченията са употребени само прости глаголни времена?
13
Допълни изречението "Той току-що се прибра, в момента говори по телефона и след малко ще обядва."
  • Използвай близко минало, сегашно продължително и близко бъдеще време. 
14
Попълни изреченията "Бях във ваканция; обикновено ходех на село, но този път заминах на морето, у един приятел, който ме беше поканил за няколко дена."
  • Използвай подходящото минало време на глаголите être, aller, partir, inviter, както и символът é, където е необходимо.
15
Допълни изреченията "Току-що се бях прибрал; в момента си почивах; по-късно щях да изляза с приятели."
  • Използвай глаголните времена passé récent dans le passé, passé continu, futur dans le passé.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език - Les temps de l’indicatif. Valeurs temporelles. Времената на изявителното наклонение. Темпорални употреби - ще провериш дали знаеш кои са граматическите времена на изявителното наклонение за изразяване на сегашно, минало и бъдеще време. Ще провериш дали знаеш и кои времена са прости (образувани с окончание), кои са времената, образувани с инфинитив и кои са сложните времена (образувани със спомагателен глагол и минало причастие). Ще видиш и дали знаеш как се употребяват всички те във френския език. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се