logo

Тест: J'exprime la concession. Изразявам отстъпка

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Две действия са свързани с логическата връзка "отстъпка" (concession), когато едното действие се осъществява въпреки другото.
2
Кои предлози (prépositions) означават "въпреки"?
3
Кой съюз (conjonction) НЕ изисква подчинително наклонение (subjonctif) в подчиненото изречение, което следва?
4
Кое от наречията НЕ означава "въпреки това"?
5
Кой от изразите означава "колкото и да е умен..."?
6
Свържи изреченията с липсващия предлог за "въпреки".
7
Свържи с липсващия съюз.
8
Подреди правилно изречението.
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Подреди правилно изреченията.
12
Подреди правилно изречението.
13
Допълни първата част на изречението:
  • Колкото и да търси, той не намира решение.
14
Допълни изречението с липсващия членуван елемент.
15
Допълни изречението с правилната форма на глагола ne pas être.

Описание на теста

В този онлайн тест по френски език за ниво В1 ще разбереш дали знаеш как се изразява логическата връзка, когато едно действие се извършва "въпреки" друго. Ще провериш знаеш ли как се употребяват предлозите "malgré" и "en dépit de", как се построяват подчинени изречения с връзки като "même si" или "bien que/quoique/encore que", как се свързват независими изречения с наречия като "pourtant/toutefois/cependant", как се построява изречение с изразите като "avoir beau" и "quand-même". Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се