logo

Тест: Le passé simple. Просто минало време

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Изразът "Il était une fois" означава:
2
Простото минало време (passé simple) се използва в минал разказ и може да се замести с passé composé.
3
Кои от глаголите не са в passé simple?
4
Кои от глаголите са в passé simple?
5
Кои от глаголите са в passé simple?
6
Свържи инфинитивите със съответните глаголи в passé simple.
7
Свържи формите на глаголите в passé simple със съответния инфинитив.
8
Свържи изреченията в passé simple със съответните форми на passé composé.
9
Допълни изреченията, като ги свържеш с липсващата форма на глагола в скоби в passé simple.
10
Свържи изреченията в passé composé със съответната форма на глагола в passé simple.
11
Свържи изреченията в сегашно време със съответната форма на глагола в passé simple.
12
Свържи изреченията в сегашно време със съответната форма на глагола в passé simple.
13
Допиши изречението "Tout a changé", като заместиш passé composé с passé simple.
14
Допиши изречението "Tout le monde a été invité", като заместиш глагола в passé composé с passé simple.
15
Допълни изречението "Quand il a vu le cadeau il a fait un  sourire.", като заместиш глаголите в passé composé с passé simple.

Описание на теста

С онлайн теста по френски език за ниво В1 "Le passé simple. Просто минало време" ще провериш дали можеш да разпознаваш така нареченото просто минало време (защото се образува със специални окончания), какви са формите му само за 3 л., ед. и мн. число, защото то се използва само за писмени – литературни, исторически и т.н. текстове. Ще видиш дали знаеш какво означава то и защо можем и трябва, в съвременния френски език, вместо с passé simple, да си служим с passé composé. Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се