logo

Тест: Глаголи с предлога А. Verbes avec A

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кой е правилният израз, за да кажем "питам Пиер"?
2
Кой е правилният израз, за да кажем "Той иска пари от баща си."?
3
Кои са правилно построените изречения с местоимение?
4
Кой е правилният израз, за да кажем "подарявам ѝ цветя"?
5
Кои са правилните изречения, за да кажем "Не трябва да лъжем децата; не трябва да ги лъжем."?
6
Подреди правилно изречението.
7
Кой е подходящият предлог за израза "участвам в състезанието"?
8
Подреди правилно изречението "Не очаквах това".
9
Свържи изреченията със съответните им, в които е използвано местоимение.
10
Кои от изреченията означават "започна да вали сняг"?
11
В кои изречения глаголът означава "успявам"? Свържи с VRAI (вярно) или FAUX (грешно).
12
Свържи изреченията със съответното значение на глагола.
13
Попълни липсващия елемент в изречението "Не очаквах да те видя."
14
Допиши липсващите елементи в изречението "Той свикна да идва на време".
15
Допиши изречението "Учителят участва в състезанието, за да помага на учениците да спечелят".
  • Използвай символа à, където е необходимо.

Описание на теста

С този тест по френски език за ниво В1 ще провериш дали знаеш кои глаголи се построяват с предлога А. Ще видиш знаеш ли как се замества непрякото допълнение, въведено с А, и ще провериш дали знаеш кои са основните и най-честите глаголи, които пред допълнението или пред инфинитива изискват предлога А и с какви местоимения можем да заместим допълнението в зависимост дали е одушевено (lui, leur/ à lui, à eux....) или неодушевено (Y). Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се