logo

Тест: Pronoms relatifs avec préposition. Относителни местоимения с предлог

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от тези относителни местоимения се използват с предлог?
2
Когато QUI замества подлога в изречението, той НЕ се употребява с предлог и може да се отнася както за одушевено, така и за неодушевено съществително.
3
Когато QUI замества допълнение (с някакъв предлог), то се отнася единствено до одушевено съществително.
4
Кои от дадените елементи можем да заместим с относителното местоимение QUOI?
5
С относително местоимение от серията LEQUEL... заместваме допълнение - обикновено неодушевено съществително.
6
Свържи изреченията с липсващото относително местоимение - QUI/QUOI.
7
Свържи изреченията с подходящата форма на относителното местоимение LEQUEL за подчертаните съществителни.
8
Свържи изразите с подходящата форма на относителното местоимение LEQUEL, която може да замести съществителното.
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Подреди правилно изречението.
12
Подреди правилно изречението.
13
Допълни сложното изречение, съставено от двете прости "Elle travaille dans un magasin/ce magasin est très grand.", като използваш подходящото относително местоимение.
14
Допълни сложното изречение, съставено от двете прости "Il participe à des projets/ils sont importants.", като напишеш подходящата форма на относителното местоимение.
15
Допиши сложното изречение, състявено от двете прости "Il y a un cinéma/en face du cinéma c'est ma maison", като заместиш подчертаното съществително с подходящото относително местоимение.

Описание на теста

С този онлайн тест по френски език за ниво B1 ще разбереш дали знаеш кои са френските относителни местоимения, които се използват с предлог. Ще си припомниш какво заместват те, какво може да замести QUOI, как се употребяват местоименията от серията LEQUEL с предлозите "à" и "de". Направи теста, за да видиш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се