logo

Тест: J'exprime la conséquence. Изразявам следствие

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Кои от предложните изрази (prépositions) се построяват със съществително (nom)?
2
Кои от предложните изрази (prépositions) се построяват с инфинитив?
3
След кои съюзи (conjonctions) следва подчинено изречение (proposition subordonnée)?
4
Кое наречие (adverbe) НЯМА да употребим в изречение за следствие?
5
Изразът "du coup" означава "ето защо" и въвежда следствие.
6
Свържи глаголите за изразяване на следствие с техните значения на български.
7
Свържи двете части на изреченията.
8
Подреди правилно изречението.
9
В кое от изреченията подчиненото НЕ изразява следствие (conséquence), а изразява цел (but)?
10
Свържи двете части на изреченията.
11
Свържи изреченията с липсващия глагол.
12
Подреди правилно втората част на изречението:
  • Cet espace est aménagé pour les enfants:
13
Дадено е изречението: "Il a fini son travail, donc il peut se reposer". Напиши втората му част, като заместиш DONC с AINSI.
  • Внимавай в словореда!
14
Дадено е изречението "Elle est insupportable c'est pourquoi personne ne l'invite." Напиши втората му част, като заместиш C'EST POURQUOI с друг израз за следствие.
15
Дадено е изречението "Le métro était en grève; donc ils ont pris le bus." Напиши втората част, като заместиш DONC с AUSSI.
  • Внимавай със словореда! 

Описание на теста

С този онлайн тест по френски език за ниво В1 ще провериш знаеш ли как се изразява на френски език логическата връзка, при която дадено действие е следствие на друго, с какви езикови средства може да се изрази следствие: с предлози (d'où, de là, au point de, etc:), съюзи (donc, alors/ de sorte que; si bien que, tellement...que, etc:), глаголи (provoquer, produire, engendrer, causer, etc.), наречия (ainsi, aussi, comme ça) и наречийни изрази (par conséquent, c'est pourquoi, du coup, etc.). И понеже в края на видео урока заедно сме направили едно примерно упражнение, тук ще видиш колко лесно ще се справиш с теста. Направи го, за да се увериш колко много знаеш!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се