logo

Тест: J'exprime l'opposition. Изразявам противопоставяне

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
"contrairement à + nom" и "au lieu de + infinitif" са предложни изрази, които въвеждат противопоставяне.
2
Кои от изброените съюзи (conjonctions) въвеждат подчинено изречение (proposition subordonnée)?
3
Кои от тези фразови наречия изразяват противопоставяне?
4
Кои от изредените предлози се употребяват с инфинитив?
5
След кой от дадените предлози за противопоставяне трябва да има съществително (nom)?
6
Свържи изреченията с липсващите предлози.
7
Свържи изреченията с липсващия съюз.
8
Подреди правилно изреченията.
9
Подреди правилно изречението.
10
Подреди правилно изречението.
11
Подреди правилно изреченията.
12
Допълни изречението с липсващия предлог "вместо".
13
Попълни началото на изречението с липсващия предлог "противно на".
14
Допълни изречението със съюза "но".
15
Допълни изречението с липсващия подчинителен съюз.

Описание на теста

С този онлайн тест по френски език за ниво В1 ще провериш дали знаеш как се изразява логическата връзка противопоставяне, кои са езиковите елементи за противопоставянето (opposition) - с предложни изрази (contrairement à; au lieu de), със съюзи (mais; alors que/tandis que; contrairement à ce que), с фразови наречия (par contre; en revanche; au contraire; or) и как се построяват изречения за противопоставяне. Вече познаваш и примерното упражнение от видеото и лесно ще направиш теста. Давай напред!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се