logo

Тест: Официално и неофициално общуване

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Неофициално е общуването между:
2
Как се наричат стандартните фрази, използвани за поздрав, извинение, сбогуване и т.н.?
3
В библиотеката е уместно да се говори на висок глас, за да те чуват добре всички присъстващи.
4
В кой ред обръщението и поздравът са уместно употребени.
5
Каква е ролята на логическото ударение?
6
На кои места е подходящо да общуваме неофициално?
7
Кой израз е подходящ при официално общуване?
8
Свържи елементите така,  че да отговарят на вида общуване.
9
Попълни липсващите думи от изречението, като използваш задължителната за официално писмено общуване учтива форма.
  • Избери от следните думи: директорке, Директор, директор, ви, Ви, ми, Ми
10
Вярно изписано и уместно употребено ли е изречението?
  • Пешо, аз ви моля да отскочиш до нас след училище.
11
Върху коя дума ще поставим логическото ударение, ако искаме да акцентираме времето на провеждане на конкурса?
12
В кое изречение логическото ударение е поставено върху действащото лице?
13
Какво е общуването в следната ситуацията?
  • - Мария, донеси ми тетрадката си за домашна работа.
  • - Добре, госпожо Николова. Ще я оставя на бюрото Ви.
14
Редактирай допуснатите в изречението правописни и граматични грешки, свързани с особеностите на официалното общуване.
  • Госпожо съдийке, моля ви да отмените глобата ми.
15
Избери правилната форма на думата и я запиши в празното поле.

Описание на теста

С онлайн теста „Официално и неофициална общуване“ по български език за 5. клас ще провериш наученото за видовете общуване. Ще тестваш уменията си да разпознаваш и използваш правилно етикетни формули в различни комуникативни ситуации. Защо е важно правилното използване на учтива форма? Какво е логическо ударение и как го използваме? Направи теста и си осигури отлични оценки в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (321)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се