new-logo

Тест: Официално и неофициално общуване

Тест

С онлайн теста „Официално и неофициална общуване“ по български език за 5. клас ще провериш наученото за видовете общуване. Ще тестваш уменията си да разпознаваш и използваш правилно етикетни формули в различни комуникативни ситуации. Защо е важно правилното използване на учтива форма? Какво е логическо ударение и как го използваме? Направи теста и си осигури отлични оценки в училище!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Неофициално е общуването между:
2
Как наричаме езиковите изрази, които използваме в една и съща форма в еднакви комуникативни ситуации?
3
В библиотеката е уместно да се говори на висок глас.
4
В кой ред имаме правилно съчетание между обръщение и поздрав.
5
За какво се използва логическото ударение?
6
На кои места е подходящо да общуваме неофициално?
7
Кой израз е подходящ за официално общуване?
8
Свържи елементите, така че да отговарят на вида общуване.
9
Попълни липсващите думи от изречението, така че то да е правописно и граматически правилно.
  • Използвай някои от следните думи: директорке, Директор, директор, ви, Ви, си, Си
10
Вярно или грешно е изписано изречението.
  • Пешо, моля Ви да отскочите до нас след училище.
11
Къде ще поставим логическото ударение, ако искаме да подчертаем времето на провеждане на конкурса?
12
В кое изречение има логическо ударение, поставено върху действащото лице?
13
Какво е общуването в следната ситуацията?
  • -Мария, донеси ми тетрадката си за домашна работа.
  • -Да, госпожо Николова. Ще я оставя на бюрото Ви.
14
Редактирай изречението.
  • Госпожо съдийке, моля ви да отмените глобата ми.
15
Подреди изреченията, така че да отговарят на реда на поставяне на логическо ударение върху времето, действието, действащото лице и обекта на действието.
  • Никола, подреди си куфара до осем часа.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (188)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се