logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Морфемите в българския език са:
2
Морфемите се делят на два вида. Според функцията си те са:
3
С правоъгълник отбелязваме морфемата:
4
Съществуват думи с две, дори с три представки.
5
Формообразувателната морфема за членуване на думите от ж.р. е само една. Тя е:
6
От какви морфеми е изградена думата приказка?
7
В кой ред изброените морфеми са само словообразувателни?
8
Колко представки има в думата „изпоналягаха“?
9
В една дума може да има повече от една формообразувателна морфема.
10
Коя морфема стои ПРЕД корена на думата?
11
В една дума може да има само един корен и никога два или три.
12
В кой ред чрез промяна в окончанието сме получили дума в мн. ч.?
13
Добави представка, за да образуваш дума с противоположно значение на думата солен.
14
Срещу думите запиши техните корени.
15
Постави пропуснатата дума в определението.

Описание на теста

С онлайн теста „Видове морфеми“ по български език за 5. клас ще провериш знанията си за представки, наставки, корен, окончание и членна морфема. Кои са най-често използваните морфеми? Каква е разликата между словообразувателните и формообразувателните морфеми? Направи теста и попълни пропуските си, за да се справиш отлично в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се