new-logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Как се наричат думи, които имат еднакъв звуков състав, но различно значение?
2
Вярно или грешно е твърдението?
  • Омонимите могат да принадлежат към различни части на речта.
3
Между отделните значения на думите омоними няма смислова връзка.
4
За омонимните двойки думи е вярно, че:
5
Думи, които се изговарят/пишат по еднакъв начин, но имат различно значение, са:
6
Думите рок и рог са омоними.
7
Коя от посочените думи няма омоним?
8
Коя от двойките думи представя омонимите от изречението?
  • С остри коси на рамо и с развети от вятъра коси двамата мъже крачеха бодро в ранната утрин.
9
Коя от думите е многозначна и няма омоним?
10
В кой ред има само двойки омоними?
11
Ако две думи звучат еднакво и значението на едната произлиза от значението на другата, то думите са омоними.
12
В кое от изреченията не е употребена дума, която има омоним?
13
Свържи всеки омоним със съответните значения, които има в различен контекст.
14
Реши омонимната гатанка. Отговора си - думата омоним, запиши в празното поле.
  • С кой спортен уред за игра на тенис може да се отиде до Луната?
15
Подреди думите в зададената поредност: синоними, антоними, многозначна дума, омоними.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 5. клас „Омоними“  ще провериш знанията си за видове думи в езика. Какви части на речта могат да бъдат омонимите?  Как да ги различаваме от многозначните думи? С този тест ще провериш дали умееш да откриваш омонимни двойки думи. Направи теста, попълни пропуските и си гарантирай отличните си резултати в училище.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (235)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се