new-logo

Тест: Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Частите на речта се делят на:
2
В някои случаи наречието може да означава признак на прилагателно име.
3
Голяма част от наречията могат да се степенуват.
4
Кои варианти за изписване на думите са верни?
5
Предлогът е дума, която изразява връзката, отношението на една дума с друга дума.
6
Коя дума е наречие в изречението „Никола е много добър по математика.“ ?
7
Колко наречия има в изречението?
  • Вчера Марина бързо изяде страшно голяма част от бабиния козунак.
8
Свържи всяко от наречията с вида му.
9
Към коя дума се отнася наречието в даденото изречение?
  • Калин ходи бавно по улицата.
10
Думата „грозно“ в изречението „Георги видя грозно пате в езерото.“ е наречие.
11
Колко правописни грешки има в изречението „Тръгнете напред, след това наляво, после на дясно и ще видите библиотеката.“?
12
Колко грешки, свързани с употребата на предлози,  има в изречението „Вчера влязох във входа, но пъхнах с сила ключа във ключалката, счупих го и не успях да вляза вкъщи.“?
13
Запиши правилните форми на предлозите - в/във или с/със.
14
Попълни празните места в изреченията.
15
Прилагателно име или наречие откриваш в изречението "Мартин говореше ясно, когато отговаряше в час."?

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 5. клас "Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог" ще се упражниш да разпознаваш видовете наречия (за време, за начин, за място), да различаваш наречие от прилагателно име, да употребяваш правилно предлози. Как да разпознаваме неизменяемите части на речта? Какви са особеностите на употребата им? Тестът ще ти помогне да осмислиш правописните правила при наречията и да усъвършенстваш уменията си за съчетаване на предлози с други думи. Направи теста и попълни пропуските си!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (293)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се