logo

Тест: Възвратно притежателно местоимение

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Възвратните притежателни местоимения обозначават притежание на подлога в изречението.
2
Пълните форми на възвратните притежателни местоимения могат да се членуват - също като пълните форми на притежателните местоимения.
3
В кое изречение е употребено възвратно притежателно местоимение?
4
Възвратното притежателно местоимение има както пълни, така и кратки форми, като и пълните, и кратките форми се изменят по род и число.
5
Кои от посочените граматични признаци се отнасят до пълните форми на възвратното притежателно местоимение?
6
В кое изречение има възвратно притежателно местоимение?
7
Колко и какви по вид местоимения са употребени в изречението?
  • Купих си книгата със свои пари.
8
В кои изречения е допусната грешка в правописа на възвратните местоимения?
9
Кое от изброените местоимения трябва да се постави в изречението, за да бъде то граматически и логически вярно?
  • Светла беше на кино със ... майка.
10
В кое от изреченията е допусната граматична грешка при употребата на възвратното притежателно местоимение?
11
В кое от изреченията е допусната граматическа грешка, която е свързана с употребата на местоимения и води до двусмислица?
12
В кои изречения са допуснати правописни грешки?
13
Попълни празните места в изречението, като спазиш следните изисквания:
  1. За първата позиция използвай възвратно притежателно местоимение, кратка форма.
  2. За втората позиция използвай притежателно местоимение в 3 л. м. р. ед. ч., кратка форма.
14
В полето за отговор запиши само употребеното в изречението възвратно притежателно местоимение в пълна форма, м.р. ед. ч., членувано.
  • Събудих се рано, измих зъбите си набързо, приготвих своята раница и поех по своя път към училище.
15
Свържи всяко местоимение с граматичните му признаци.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 5. клас ще провериш уменията си да работиш с възвратни притежателни местоимения. Те си приличат както с притежателните, така и с възвратните лични местоимения, затова ти е важно да умееш да ги разпознаваш и да определяш граматичните им признаци. С теста ще провериш също дали познаваш пълните и кратките форми на възвратното притежателно местоимение и дали разбираш ролята им в изречението. Хайде, давай напред към теста!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (84)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се