new-logo

Тест: Минали деятелни причастия

Тест

С онлайн теста „Нелични глаголни форми. Минали деятелни причастия“ по български език за 5. клас ще провериш наученото за видовете нелични глаголни форми. Какви са особеностите на причастията? Как се различават миналите свършени деятелни причастия от миналите несвършени деятелни? С теста ще упражниш правописните правила при употреба на миналите деятелни причастия. Направи го, попълни пропуските и се представи отлично в училище!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя граматична категория нямат неличните глаголни форми?
2
Причастията приличат на глаголите по рода, а на прилагателните по времето.
3
На кои две части на речта прилича причастието?
4
Има два вида минало деятелно причастие – свършено и несвършено.
5
Миналите деятелни причастия се образуват от глагола в 1 л., ед.ч., мин. св. или несв. време със заместване на окончанието – Х с –Л.
6
Само миналото свършено деятелно причастие може да се използва като прилагателно.
7
Къде няма допусната правописна грешка?
8
В кои подточки имаме причастия, а не прилагателни имена?
9
Попълни празните места в редиците по модела живял – живяла – живели.
10
На кои редове има форми за минало свършено деятелно причастие?
11
В изречението Костадин отишъл у Марин и занесъл върнатите от учителката контролни има две минали свършени деятелни причастия.
12
На кой ред мин. св. деят. причастие е употребено като прилагателно?
13
Разкрий правилно скобите, така че да използваш учтива форма на причастията.
14
Запиши правилно формите на думите.
15
Попълни празните места в двойките мин. св. и мин. несв. деят. причастие.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (117)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се