new-logo

Тест: Минали деятелни причастия

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Коя граматична категория не е характерна за причастията?
2
Причастията приличат на глаголите по рода си, а на прилагателните - по времето.
3
На кои две части на речта прилича причастието?
4
Има два вида минало деятелно причастие – свършено и несвършено.
5
Миналите деятелни причастия се образуват от глагола в 1 л. ед.ч., мин. св. или мин. несв. време със заместване на окончанието – Х с наставка –Л.
6
Миналото свършено деятелно причастие (за разлика от миналото несвършено) може да се използва като прилагателно.
7
Къде не е допусната грешка в правописа на миналите деятелни причастия?
8
В кои подточки има причастия, а не прилагателни имена?
9
Попълни празните места в редиците по модела живял – живяла – живели.
10
На кои редове има форми за минало свършено деятелно причастие?
11
В изречението Костадин отишъл у Марин и занесъл върнатите от учителката контролни. има две минали свършени деятелни причастия.
12
На кой ред миналото свършено деятелно причастие е употребено като прилагателно име?
13
Разкрий скобите, като използваш учтива форма на причастията.
14
Запиши правилно формите на думите.
15
Попълни празните места в двойките мин. св. - мин. несв. деят. причастие.

Описание на теста

С онлайн теста „Минали деятелни причастия“ по български език за 5. клас ще провериш наученото за видовете нелични глаголни форми. Какви са особеностите на причастията? Как се различават миналите свършени деятелни от миналите несвършени деятелни причастия? С теста ще упражниш правописните правила при употребата на причастия. Направи го, попълни пропуските и се представи отлично в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (313)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се