logo

Тест: Притежателни местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Притежателните местоимения имат както пълни, така и кратки форми.
2
Формите на притежателните местоимения за 3 л. ед. ч. са еднакви за мъжки и женски род.
3
В коя подточка има изброени само притежателни местоимения за много притежатели?
4
Кратките форми на притежателното местоимение се изменят по род и число.
5
В кой ред притежателното местоимение е във 2 л. мн. ч.?
6
На какъв въпрос отговаря притежателното местоимение в изречението „Моята песен бе избрана за химн на училището“?
7
Пълните форми на притежателните местоимения в единствено число се изменят по род в зависимост от рода на притежавания обект.
8
Пълната форма на притежателното местоимение стои преди съществителното, което определя, а кратката – след него.
9
Избери и попълни правилните форми на притежателните местоимения.
  • За първото изречение: твой, твоя, твойа;
  • За второто изречение: моето, мойто;
  • За третото изречение: техен, тяхен, техния.
10
В кои подточки местоименията показват множество притежатели?
11
В изречението има три притежателни местоимения.
  • В нашия клас дойде ново момиче и госпожата ми каза да го разведа из училището.
12
В изреченията има пропуснати местоимения. Свържи правилно местоименията и изреченията.
13
Попълни празните места в морфологичния разбор на местоименията.
14
Попълни празните места в морфологичния разбор на местоименията.
15
Поправи допуснатите грешки и попълни празните места с правилната форма на притежателни местоимения.
  • Учебникът е мои, а твой  са тетрадките.
  • В нашто училище има само един учител по музика.

Описание на теста

С онлайн теста „Притежателно местоимение“ по български език за 5. клас ще провериш наученото за формите на този вид местоимения. Как се открива род и число на притежателното местоимение? Какво означава даден предмет да има един или много притежатели? Ще тестваш също така и знанията си за правописните особености на притежателните местоимения. Чрез теста ще разбереш дали можеш да различаваш кратките форми на личните и на притежателните местоимения. Направи го, наваксай пропуските и постигай отлични резултати в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (304)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се