logo

Тест: Строеж на езика

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Всеки текст е изграден от свързани по смисъл и граматически правила изречения.
2
Кой е най-малкият езиков елемент?
3
По състав изреченията биват:
4
В българския език броят на буквите в думата винаги съответства на броя на звуковете.
5
Кои редове съдържат само гласни звукове?
6
Подреди езиковите елементи, като най-отгоре поставиш най-малкия и завършиш с най-големия.
7
Свържи всяко от изреченията с вида му по цел на общуване.
8
И двете двойки думи съдържат антоними.
  • приятел-враг
  • враг-неприятел
9
Колко звука се съдържат в думата ягода?
10
В кои от дадените думи се наблюдава разминаване между броя на звуковете и броя на буквите в думата?
11
Попълни празните места в изречението, като използваш най-подходящите измежду дадените думи.
  • обемът, неограничени, ограничени, видът, неразбираеми
12
Какъв е видът на изречението „Моника изяде два сладоледа, преди да се прибере у дома."?
13
Попълни липсващите думи.
14
Прочети текста и отбележи колко звука, думи и изречения има в него.
  • Мария отиде при баба си. Там винаги ѝ бе приятно, защото имаше много животни.
15
Подреди изреченията в зададената последователност:
  • съобщително
  • въпросително
  • възклицателно
  • подбудително

Описание на теста

С онлайн теста „Строеж на езика“ по български език за 5. клас ще направиш упражнение върху елементите на езиковия строеж. Ще тестваш уменията си за разпознаване на видове изречения, за откриване на звуков строеж на дума, за видове думи и за особеностите на текста. Чрез работата си върху въпросите ще направиш обобщение на наученото за всички елементи на езика в начален курс и ще си осигуриш страхотен начален преговор по български език.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (209)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се