new-logo

Тест: Строеж на езика

Тест

С онлайн теста „Строеж на езика“ по български език за 5. клас ще направиш упражнение върху знанията си за елементите на езиковия строеж. Ще тестваш уменията си за разпознаване на видове изречения, за откриване на звуков строеж на дума, за видове думи и за особеностите на текста. Чрез работата си върху въпросите ще направиш обобщение на наученото за всички елементи на езика в начален курс и ще можеш да си сигурен, че началният преговор по български език е вече изпълнена задача.

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Текстът е изграден от изречения.
2
Кое от посочените не е самостоятелен езиков елемент?
3
По състав изреченията биват:
4
Броят звукове и броят букви в думите в българския език винаги е равен.
5
В кои редове се съдържат само гласни звукове?
6
Подредете във възходящ ред езиковите елементи.
7
Свържете изречения с техния вид по цел на общуване.
8
Двойките думи приятел-враг и враг-неприятел са антоними.
9
Колко звукове има в думата „ягода“?
10
В кои думи има разминаване между броя на звуковете и броя на буквите в думата?
11
Попълнете празните места в изречението като използвате някои от следните думи: обемът, неограничени, ограничени, видът, неразбираеми.
12
Какъв е видът на изречението „Моника изяде два сладоледа, преди да се прибере у дома!“?
13
Попълни липсващите думи.
14
Прочети текста и отбележи колко звукове, думи и изречения има в него.
  • Мария отиде при баба си. Там винаги ѝ бе приятно, защото имаше много животни.
15
Подреди изреченията, така че да отговарят на следния порядък – съобщително, въпросително, възклицателно, подбудително.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (80)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се