new-logo

Тест: Художествен, разговорен, официално-делови текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Текстовете на литературните произведения - разкази, романи, стихотворения, могат да се определят като:
2
Разговорните текстове се използват в ежедневието, в диалог с близки и добре познати хора.
3
Официално-деловите текстове се използват преди всичко в художествената литература.
4
Художествено изразно средство, при което на неживи обекти се придават човешки черти, се нарича:
5
Основната функция на езика е да дава информация, да предава човешкия опит, да спомага хората да се разбират помежду си.
6
Кои твърдения за двете изречения са верни?
  • 1. В началото съществувал само вечният, безграничен и непрогледен Хаос, а Хаос сътворил всичко оживотворяващия Ерос.
  • 2. В началото съществувал само Хаос, а Хаос сътворил Ерос.
7
Какъв е видът на текста?
  • - Брат ми, чу ли каква буря вилня тази нощ?
  • - Лелеее, страшничко беше, хич не успях да мигна след нея!
8
Литературата е словесно изкуство, тя работи с думите, които всички ние използваме, но творците (поети и писатели) умеят чрез думите да:
9
Какъв е видът на текста?
10
Допълни твърдението с подходящата дума, която обяснява особеностите на разговорния текст. Можеш да избираш между:
  • неангажиращо, неофициално, нетрадиционно, некултурно
11
Чрез официално-деловите текстове отделният човек общува с:
12
Кои два типа текст са смесени в цитата?
  • При силен вятър всички граждани се задължават да прибират нестабилни вещи от балконите си. А вятърът шуми тихичко и воденичката също тъй тихо дрънка, сякаш шепне някому нещо.
13
Допълни липсващата дума.
14
Свържи текста с вида му.
15
Попълни празното място в изречението с най-подходящия термин.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 5. клас относно художествен, разговорен и официало-делови текст ще потренираш разпознаването на особеностите на всеки вид текст. Знаеш ли какъв ефект предизвикват епитетите и олицетворенията в художетвените творби? А официално ли е общуването чрез документи? Има ли правила при разговорното общуване в бита? Хайде, направи теста и виж отговорите!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (26)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се