logo

Тест: Главни части в изречението

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Частите на речта се делят на главни и второстепенни.
2
Посочи само неизменяемите части на речта.
3
Сказуемото е главна част на изречението.
4
При синтактичен анализ подлогът се подчертава:
5
Подлогът може да се изразява само чрез съществително име.
6
Коя дума е сказуемо в изречението Петя изяде шоколада на брат си?
7
Колко сказуеми има в изречението "Готвачът направи салатата, а сервитьорът я поднесе на гостите, които чакаха нетърпеливо."?
8
С каква част на речта е изразен подлогът в изречението?
  • Тя се обади на учителя.
9
Колко подлога има в изречението?
  • Класната занесе дневника на директора, а той го завери.
10
В кое изречение подлогът е изразен с прилагателно име?
11
В едно изречение може да има само един подлог.
12
Подлогът и сказуемото не се съгласуват помежду си.
13
Попълни празните места, за да членуваш правилно подлога в изречението.
14
Коя дума е подлог в изречението "Пролетно време човек се чувства уморен." ?
15
Попълни празните места, за да съгласуваш подлога и сказуемото и да членуваш правилно.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 5. клас "Главни части в простото изречение" имаш възможност да провериш и приложиш знанията си за подлога и сказуемото като части на изречението. Тъй като подлогът и сказуемото носят основната информация в изречението, те се наричат главни части. Ще си припомниш, че подлогът и сказуемото се съгласуват по лице и число. И не забравяй нещо много важно – когато подлогът е име от м.р ед.ч., той винаги се членува с пълен член -ът/-ят. Ако можеш да замениш думата с местоимението той, значи тя е подлог в изречението. Хайде, учи и се забавлявай!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се