logo

Тест: Думите. Строеж, значение и правопис

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Морфологията е наука за:
2
Лексикологията е наука за:
3
Морфемен и морфологичен анализ са два различни типа анализ на думата.
4
В кой ред е посочено речниковото значение на думата „астрономия”?
5
В кой ред е посочено граматичното значение на думата „астрономия”?
6
Речниково значение и лексикално значение на думата са синонимни термини, но не могат да се употребяват един вместо друг.
7
Граматичното значение на думата включва набор от граматични признаци като:
8
В кое от изреченията са употребени омоними?
9
Маркирай изреченията, в които е употребена една и съща многозначна дума, но в различен контекст.
10
Попълни празните места, като използваш само подходящите от дадените термини.
  • многозначни/ равнозначни/ контекста/ значението
11
Отбележи редовете, в които е направен:
  •  морфемен анализ на думата „котки”;
  •  морфологичен анализ на думата „котки”.
12
Свържи всяко от изображенията с речниковото значение на думата, за която се отнася.
13
Попълни липсващите думи, за да получиш вярно твърдение.
14
Попълни липсващата дума, за да получиш вярно твърдение.
15
Попълни липсващите думи, за да получиш вярно твърдение.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 5. клас строежа, значението и правописа на думите ще преговориш и систематизираш знанията си по морфология и лексикология. Ще поработиш както с речниковото, така и с граматичното значение на думата. Ще провериш знаеш ли разликата между морфемен и морфологичен анализ. Освен това ще си припомниш какво представляват многозначните думи,  синонимите, омонимите и антонимите. Хайде, започни теста, за да учиш и да се забавляваш едновременно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (24)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се