logo

Тест: Морфемен анализ. Вариант 1

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Морфемите са съставните части - най-малките значещи единици, които изграждат думата.
2
Определителният член е основната и най-важна морфема в думата.
3
Думите с един и същи корен се наричат синоними.
4
Думите род, роднина, родител са:
5
Когато определяме морфемите в една дума, правим морфологичен анализ.
6
Когато правим морфемен анализ на една дума, най-напред намираме:
7
Коренът на думата се означава с:
8
Окончанието на думата се означава с:
9
В една дума можем да определим окончанието, като я променим по число (от единствено я преобразуваме в множествено число).
10
Къде е направен правилен морфемен анализ на думата проучвателите?
11
Свържи правилно морфемите от думата оградка.
12
Свържи правилно морфемите от думата приказка.
13
Попълни правилно.
  • Морфемите се делят на два вида - словообразувателни и ...
14
Най-малката значеща част на думата се нарича:
15
Попълни правилно.

Описание на теста

Онлайн тестът "Морфемен анализ. Вариант 1" по български език за 5. клас има за цел да ти помогне да затвърдиш наученото за морфемите. Кои са морфемите? Какви са стъпките, когато правим морфемен разбор? Какви условни знаци се използват за означаване на различните видове морфеми? Упражни всичко важно за морфемите и морфемния анализ. Направи теста и се подготви за училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (61)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се