new-logo

Тест: Морфемен анализ. Вариант 1

Тест

Онлайн тестът "Морфемен анализ. Вариант 1" по български език за 5. клас има за цел да ти помогне да затвърдиш наученото за морфемите. Кои са морфемите? Какви са стъпките, когато правим морфемен разбор? Какви условни знаци се използват за означаване на различните видове морфеми? Упражни всичко важно за морфемите и морфемния анализ. Направи теста и се подготви за теста в училище!

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се:

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Морфемите са съставните части, които изграждат думата.
2
Определителният член е най-важната морфема в думата.
3
Думите с един и същи корен се наричат синоними.
4
Думите род, роднина, родител са:
5
Когато определяме вида на морфемите в една дума, правим неин морфологичен анализ.
6
Когато правим морфемен анализ на една дума, най-напред намираме:
7
Коренът на думата се означава с:
8
Окончанието на думата се огражда с:
9
В една дума можем да определим кое е окончанието, като я променим в множествено число.
10
Къде е направен правилен морфемен анализ на думата проучвателите?
11
Свържи правилно морфемите от думата оградка с техния вид.
12
Свържи правилно морфемите от думата приказка с техния вид.
13
Попълни правилно.
  • Морфемите са два вида - словообразувателни и...
14
Най-малката значеща част на думата се нарича:
15
Попълни правилно.

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (27)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се