logo

Тест: Лични местоимения

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Личните местоимения притежават категорията падеж.
2
В кой ред са изброени само въпроси, на които отговарят личните местоимения?
3
Кой ред съдържа само лични местоимения в единствено число?
4
Формите нему и на него са взаимозаменяеми.
5
Формата "мене" е неправилна. Трябва да се употребява само "мен".
6
На какъв въпрос отговаря местоимението в изречението „Дадох му надуваема топка.“?
7
Свържи вида на употребеното местоимение с изречението, в което е употребено.
8
В кое изречение местоимението отговаря на въпроса за дателен падеж - "На кого"?
9
Попълни празните места в изреченията. Използвай някои от посочените форми на личното местоимение:
  •  му, ми, го, ги, я, нея.
10
В кой от редовете е посочен правилният морфологичен анализ на местоимението му?
11
В кое изречение е допусната грешка при употребата на местоимение?
12
В кои изречения няма грешка в употребата на местоимения?
13
Замени пълните форми, употребени в изреченията, със съответните кратки форми на личното местоимение във винителен падеж.
14
Замени пълните форми, употребени в изреченията, със съответните кратки форми на личното местоимение в дателен падеж.
15
Замени остарелите форми на местоимения в изречението със съответните им съвременни форми.

Описание на теста

Чрез онлайн теста „Лични местоимения“ по български език за 5. клас ще провериш знанията и уменията си за разпознаване на местоимения. Ще разбереш дали може да правиш морфологичен разбор на тази част на речта. Какви са особеностите при употребата на личните местоимения? Каква е разликата между именителен, винителен и дателен падеж? Кои са остарелите форми на местоименията? Тестът ще провери също така дали познаваш правописните особености на личните местоимения. Направи теста и постигни отлични резултати в училище!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се