logo

Тест: Съвместна употреба на глаголни времена

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Глаголните времена се определят според момента на говорене.
2
Отбележи верните твърдения за времената на глаголите.
3
С кои думи си помагаш, за да определиш времето на глагола?
4
Свържи глаголите с правилното глаголно време.
5
На кой ред и трите глагола са в различно глаголно време?
6
Открий глаголите. Свържи всяко изречение с правилното време на глагола в него.
7
Запиши пропуснатия глагол в минало време. Избери от думите: гледам, гледах, ще гледам.
8
Отбележи ГРЕШНОТО твърдение.
9
Прочети текста. Определи глаголите. Отбележи основното глаголно време в него.
  • "Като изчистихме къщата, заловихме се с двора. Баба щяла да си прави в единия край градина. Какво ли пък ще е това? Засега скубем огромните бурени и треволяци, които мислех за гора, когато бях по-малък." 
  • Из "Писма на един дакел" от Станка Пенчева
10
Прочети нехудожествения текст. Избери и запиши глагола в подходящото глаголно време.
11
Свържи правилно текстовете с времената на глаголите в тях.
12
Отбележи изречението, в което глаголите са в 3л. ед.ч мин.вр.
13
Отбележи колко от глаголите в текста са в сегашно време.
  • "Днес, както си лежах на сянка под една слива, току под муцунката ми тупна едно птиче. Беше лъскавочерно като големите свраки, но много по-симпатично. Зарадвах му се, защото, освен Джинка, тук нямам другарчета за игра."
  • Из "Писма на един дакел" на Станка Пенчева
14
Открий глагола, употребен в неправилно глаголно време и го запиши в правилното.
  • Вчера сутринта тръгваме към планината. Поехме по широк каменист път, който постепенно се превърна в малка пътечка. След два часа стигнахме до хижата. 
15
Прочети откъса от "Писма на един дакел" на Станка Пенчева. От глаголите в скобите избери този, който е в правилното глаголно време. Запиши го.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 4. клас ще провериш своите знания за глаголните времена. Как се определя в кое време е глаголът? Могат ли глаголните времена да се използват заедно в един и същи текст? Как определяме кое от тях е основното в текста? Уча.се ти помага да станеш отличник!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се