new-logo

Тест: Монолог и диалог в художествен текст

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Монолог е дума с гръцки произход.
2
В думата монолог коренът моно (μονό) означава език.
3
Монологът е част от литературно произведение, в която говори само един герой.
4
Монолог откриваме само в приказките.
5
Диалогът е разговор между героите в художествено произведение.
6
Какво се разкрива с помощта на диалога в художествените текстове?
7
В българската народна приказка "Сметка" се среща и монолог, и диалог.
8
Посочи верните твърдения, след като прочетеш внимателно текста.
9
Прочети откъса. Попълни изречението така, че да се получи вярно твърдение. Избери от думите: монолога/диалога.
10
Вярно ли е, че в стихотворението на Елисавета Багряна "Зимата, пролетта и детето" думите на героите са представени чрез диалог?
11
С кого разговаря детето в стихотворението "Зимата, пролетта и детето"?
12
Посочи вярното твърдение за думите в изречението, част от диалога в стихотворението "Зимата, пролетта и детето".
  • "Хайде, дайте си ръцете —
  • аз обичам ви и двете."
13
Посочи редoвете, на които откриваш корените на думата диалог.
14
Прочети изреченията. Те са част от монолог или от диалог? Свържи.
15
Попълни пропуснатите думи, като избереш правилните от: български, гръцки, повече, петима, художествените, нехудожествените.

Описание на теста

С този онлайн тест по български език за 4. клас ще провериш знанията си за монолог и диалог в художествените текстове. Какво е значението на тези думи? Какъв е произходът им? Ще тестваш уменията си да разграничаваш монолог от диалог. А дали можеш чрез диалога да разбереш какви са мислите, постъпките и чувствата на героите? Направи теста, за да имаш отлични резултати в училище. Успех с Уча.се!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (5)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се