logo

Тест: Части на речта. Начален преговор

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Личното местоимение е част на речта, с която се заместват имена на лица и предмети.
2
С употребата на лични местоимения се избягва повторението в устната и писмената реч.
3
Личните местоимения винаги се пишат с главна буква.
4
Глаголът има лице. То се определя с помощта на лични местоимения.
5
Спомагателният глагол съм се променя по лице и число.
6
Посочи личните местоимения в 3. лице, единствено число.
7
На кой ред личните местоимения са във 2. лице?
8
С кое лично местоимение може да избегнеш повторението в изречението?
  • Ваньо обича да играе на плажа. Ваньо строи пясъчни кули.
9
Кои твърдения са верни за глагола?
10
Кои изречения са правило за правописа на прилагателните имена? Посочи.
11
Посочи реда, на който подчертаните думи в изречението са написани правилно.
  • Зная какво е уст_а и писме_а реч.
12
Какъв е правописът на прилагателните имена в изречението?
  • В карти__ата галерия има це__и произведения на изкуството.
13
Кои прилагателни имена са степенувани правилно? А кои не са? Свържи.
14
С кое лично местоимение ще допълниш изречението? Свържи.
15
В кои изречения личното местоимение във 2. лице е написано правилно? А в кои – неправилно? Свържи.

Описание на теста

Затвърди знанията си за частите на речта, които преговори с видео урока по български език за 4. клас, като решиш онлайн теста! Ще провериш дали можеш да определяш лице и число на лични местоимения и глаголи. Ще отговаряш на въпроси, свързани с правописа на прилагателни имена и лични местоимения. Ще тестваш уменията си да откриваш грешки в степенуване на прилагателни, във формулиране на правила, в изречения. Ако искаш да си помогнеш в  подготовката за входното ниво по български език, направи теста. Ученето е лесно и интересно!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се