logo

За да разбереш как да направиш теста, регистрирай се в Уча.се!

Регистрирай се Регистриран си? Влез в профила си »

Въпросите, които ще видиш в теста:

1
Синонимите са думи, които са близки по звуков състав и различни по значение.
2
На кой ред думите са синоними?
3
Коя дума НЕ е синоним на думата радост?
4
Коя дума НЕ Е синоним на останалите?
5
На кои редове всички думи са синоними?
6
Думите нежен, нужен и нажежен са синоними.
7
С кой от синонимите ще замените подчертаната дума в изречението?
  • Алпинистът стигна до границата на своите възможности.
8
С кой от синонимите НЕ може да се замени подчертаната дума в изречението?
  • Сърната ме гледаше с красивите си кафяви очи.
9
Кой от синонимите на думата кротък е остаряла дума?
10
Кой е най-подходящият синоним за всяка от пословиците? Свържете ги.
11
Кои думи са синоними в изреченията?
  • Косето казало, че мъти и не може да иде на лозето.
  • Момчето рекло на вятъра да си му върне брашното.
  • Момичето мълчало и дума не продумало на никого.
 
12
В кои изречения НЕ можем да заменим блага със синонима сладка?
13
Свържете заглавията на приказките така, че двойките да съдържат синоними.
14
Какви са подчертаните думи в следните изречения?
  • Родна реч, омайна, сладка, що звучи навред край мен...
  • Най-сладката дума на света е мама!
  • Родно слово! И звучно, и хубаво...
15
Думите накити и труфила са синоними. Използвайте ги уместно в изреченията.

Описание на теста

С онлайн теста по български език за 4. клас "Синоними" ще приложите знанията си за думите, които са близки по значение, но различни по звуков състав. Ще си припомните, че синонимите обогатяват речта ни; правят изказването ни подходящо за ситуацията, в която общуваме; показват богатството от изразни средства на българския език. Използвайте синонимите, за да бъде речта ви точна, уместна и красива. Учете и се забавлявайте!

За да коментираш този тест, стани част от Уча.се!

Коментари (25)
Връзка с Уча.се
Връзка с Уча.се